category-ceiling-hoist-systems

Loftliftsystemer

En loftlift løfter arbejdsmiljøet

En loftlift er ofte den mest ideelle og effektive måde at løfte og forflytte personer. Når løfteudstyret er monteret i loftet, holdes gulvpladsen fri, og det er væsentligt nemmere at komme omkring. Et loftliftsystem er endvidere tids- og ressourcebesparende, da alt, hvad du behøver for at gennemføre et løft eller en forflytning, altid er til stede.

Det er veldokumenteret, at brug af loftlift reducerer antallet af belastninger, overanstrengelser og skader - og det betyder lavere sygefravær og en øget arbejdsglæde for hjælperne. Guldmanns løftemoduler er designet til tunge løft med en kapacitet fra 175-500 kg, og betjeningen foregår ubesværet og med stor bevægelsesfrihed. Derfor vil én hjælper i langt de fleste situationer kunne gennemføre daglige løfte- og forflytningsopgaver uden assistance, hvilket giver mere tid til omsorg for den enkelte borger.

Effektivitet

Altid klar til brug

Komfort

Kører ubesværet og lydløst med glidende start og stop

Sikkerhed

Enkel og intuitiv betjening, nødstop og nødfir

Ergonomi

Plads til gode arbejdsstillinger, bevægelsesfrihed og en ergonomisk optimal betjening

Hastighed

Mere tid til omsorg

Mere information

Løft og forflytning på en effektiv og sikker måde med loftlift

Et loftliftsystem fra Guldmann er en integreret del af et komplet udvalg af løfteudstyr, der omfatter skinner, løftemoduler, sejl og løftetilbehør; alt sammen designet, så det passer sammen.

Systemet er modulopbygget og kan opsættes på mange forskellige måder, så det til fulde matcher behov og omgivelser. Løfteudstyret kan ligeledes kombineres på forskellig vis og tilgodeser ethvert behov i enhver bygning, eksempelvis i hjemmet, såvel private som plejeboliger, samt institutioner og hospitaler. 

Identificer behovet for loftliftløsning: 

  • Hvor mange løft foretages dagligt
  • Hvor lang tid tager det
  • Hvor mange hjælpere er nødvendige
  • Skal løftemodulet altid være tilgængeligt
  • Skal løftemodulet være tilgængeligt i alle rum

Fortæl os dine ønsker og krav til et loftliftsystem – så kan Guldmann levere lige præcis den løsning, der matcher dine behov.

Rumdækkende eller enkeltsporet
loftliftsystem
– eller en kombination af begge?

Et veldesignet skinnesystem er en af de vigtigste overvejelser,
når du er på udkig efter et godt, stabilt og sikkert loftliftsystem.

I rum, hvor der foretages mange løft, er et rumdækkende loftliftsystem bestående af to parallelle skinner og en traversskinne med loftliften den mest optimale løsning.

Rumdækkende system

I rum, hvor der foretages mange løft, er et rumdækkende loftliftsystem bestående af to parallelle skinner og en traversskinne med loftliften den mest optimale løsning.

Her er der total bevægelsesfrihed og stor fleksibilitet i løftesituationen, og rummet kan indrettes præcis, som man ønsker det. 

Det enkeltsporede loftliftsystem egner sig godt til forflytninger over længere strækninger, hvor der ikke stilles det samme krav til fleksibilitet: det kan f.eks. dreje sig om gangarealer, rideskoler eller svømmehaller.

Enkeltskinnesystem

Det enkeltsporede loftliftsystem egner sig godt til forflytninger over længere strækninger, hvor der ikke stilles det samme krav til fleksibilitet: det kan f.eks. dreje sig om gangarealer, rideskoler eller svømmehaller.

Det enkeltsporede loftliftsystem kan også anvendes i samme rum og situationer som det rumdækkende loftliftsystem - dog skal man her være opmærksom på, at rummets indretning begrænses af skinnens placering. 

I rum, der støder op til hinanden, kan man kombinere rumdækkende og enkeltsporede skinnesystemer ved hjælp af en Combi-lås.

Kombinationssystem
- To systemer kombineret med Combi-lås

I rum, der støder op til hinanden, kan man kombinere rumdækkende og enkeltsporede skinnesystemer ved hjælp af en Combi-lås. På traversskinnen i det rumdækkende system monteres en sikkerhedslås, så hejsen ikke kan køre ud af skinnen. Tilsvarende vil der på det enkeltsporende skinne monteres en sikkerhedslås. De to sikkerhedslåse udgør tilsammen en Combi-lås.

Når de to sikkerhedslåse er i position over for hinanden, vil sikkerhedslåsene blive udløst, og hejsen kan herefter uden problemer køre fra det ene system til det andet.

Kontakt os for mere information