work-area-early-mobilisation

Tidig mobilisering

ICU Active trainer

Tidig mobilisering
– snabbare rehabilitering

När en person är inlagd på sjukhus och måste vara sängliggande i långa perioder kan det få allvarliga konsekvenser för hälsan och välbefinnandet. Orörlighet ökar risken att blodproppar bildas i lungorna och för hudkomplikationer som trycksår.

Förlust av muskelmassa och styrka är andra komplikationer som ofta hör samman med långa perioder på sjukhus, och dessa problem kan faktiskt påverka både sjukhusvistelsens längd och patientens förmåga att fungera efter utskrivning.

 • För patienter som ligger på sjukhus ökar långa perioder av sängliggande risken för:
 • Andningskomplikationer som lunginflammation, atelektas och lungemboli
 • Förstoppning
 • Inkontinens
 • Vävnadsskada och trycksår
 • Blodproppar i benen (djup ventrombos)
 • Minskad muskelmassa och muskelstyrka
 • Försämrad fysisk kondition
 • Försämrad balans, särskilt hos äldre patienter

Det är därför mycket viktigt att börja mobilisera patienter så tidigt som möjligt, helst redan under sjukhusvistelsen.

Tidig mobilisering gör det möjligt för patienter att påbörja rehabiliteringen tidigare. Det underlättar tillfrisknandet efter operation, eftersom blodcirkulationen förbättras och risken för infektion och andra komplikationer minskas.

Tidig mobilisering och rehabilitering definieras som placerings-/omplaceringsövningar och fysisk aktivitet och att man tillbringar mer tid utanför sängen genom att gå omkring eller stå upp. Ytterligare aktiviteter kan inkludera dagliga rutiner som att kamma håret, tvätta ansiktet och händerna med våt handduk, träna i och/eller bredvid sängen, balansträning och att gå runt sängen.

Utmaningar i samband med tidig mobilisering är bland annat risk att patienten faller och att patienten kan ha stort behov av fysisk assistans och även risk att vårdpersonal och terapeuter skadar sig.

Vanliga lyft- och flyttuppgifter:

 • Hjälpa patienter till sittande ställning för att testa reaktioner, reflexer ochförsvarsmekanismer
 • Stödja i sittande ställning
 • Flytta patienter mellan säng, stol, undersökningsbrits etc.
 • Lyfta överkroppen för placering av stöd, dynor etc.
 • Lyfta höfterna för ombäddning under patienten
 • Lyft av armar och ben
 • Toalettbesök (använda toalettstol om det behövs)
 • Övergång från en position till en annan
 • Flytta patienter från sittande till stående ställning och vice versa
 • Balans när patienten står/sitter
 • Reaktioner, reflexer, försvarsmekanismer i upprätt ställning
 • Överföring av vikt
 • Gåträning
 • Övningar i sängen

Mobilisera patienter tidigare och på ett säkrare sätt

Medicinska, ortopediska och tunga patienter samt patienter på intensivvårdsavdelningar har alla nytta av lyftsystem med taklyftar och selar.

Ett taklyftsystem med rätt sele kan möjliggöra tidig mobilisering och träning av patienter som är inlagda på sjukhus på ett sätt som är säkert för både patienten och vårdgivaren.

En taklyft gör att balans-/gångträningen blir säkrare för både patienten och vårdpersonalen. Patienterna känner sig trygga och säkra i gåselen och kan börja gå runt utan att riskera att falla.

Man kan också använda taklyft för att testa patienternas balansförmåga när de exempelvis sitter på sängkanten.

Om patienten börjar känna sig yr medan han eller hon sitter säkert i selen, kan patienten snabbt och enkelt hjälpas tillbaka till sängen utan manuella lyft.

På samma sätt kan intuberade patienter som är kopplade till bildskärmar lyftas upp och sättas i en stol bredvid sängen, vilket främjar tidig mobilisering.

 

Cases

Produkter till tidig mobilisering

Andra arbetsområden

Kontakta oss för mer information