Cases overview

Philadelphia Oosterlandenhof

De plafondtillift biedt veel comfort voor de bewoners! “

Stichting Philadelphia Zorg is een grote zorgaanbieder en bieden ondersteuning aan bewoners met een beperking. Een groot gedeelte van die ondersteuning bestaat uit dagelijkse zorgtaken waar tillen en transfereren een belangrijk onderdeel is. Om er voor te zorgen dat dit fijne en veilige momenten zijn voor de bewoner en de zorgverlener zijn hulpmiddelen noodzakelijk. Voor het tillen en transfereren heeft Philadelphia het werken met een plafondtillift volledig omarmd. Het gebruiksgemak, lage fysieke belasting, tijdbesparing en een optimaal comfort voor de bewoner zijn voordelen die Philadelphia dagelijks onderstreept. Locatie Oosterlandenhof is volledig voorzien van de plafondtilliften.

De drie woongebouwen zijn voorzien van monorails in de slaapkamer door de deur naar de gang. Vanuit de gang hebben de gebruikers de mogelijkheid om met een wissel naar de xy-systemen in de badkamer te gaan. Ook is het systeem gekoppeld naar de woonkamer met een groot XY-systeem. De tilhandelingen worden uitgevoerd met de GH3 tilmotor met een kanteljuk. De dagbesteding is voorzien van grote XY-systemen, gekoppeld naar de badkamer en snoezelruimtes.

Philadelphia is over de breedte met vernieuwing van de woongebouwen bezig en wij zijn daarin een innovatieve partner. Philadelphia en Ergocare van Guldmann hebben een langlopende samenwerking en zijn goed op elkaar ingespeeld, dat bleek ook weer met dit project. In dit project is voor het ontwerp goed samengewerkt met Bureau Bos.

Contact us for more information