Guldmann GHZ Taklyft - Väggskenor - Institution

Lösningar
för framtiden

Vi har tänkt på allt

Guldmann förser dig inte bara med utrustning som gör ditt jobb enklare.

Du får också en komplett lösning som utformats för att möta de behov som du har idag, samtidigt som den är väl anpassad till morgondagens funktionskrav. Det gör att du får mer tid till den faktiska omsorgen som utgör kärnan i verksamheten.

Vi är specialister när det handlar om att skapa mer ”tid för omsorg” tillsammans med lyft- och flyttkrav över hela spektrumet av vårdmiljöer.

Våra produkter är utformade för att kombineras, varieras och användas på många olika sätt och banar väg för unika och effektiva lösningar för att hantera praktiskt taget alla lyft- och flyttbehov. Det här gör Guldmanns lösningar till en pålitlig, hållbar och ekonomiskt fördelaktig investering.

Vår projektavdelning står alltid redo att hjälpa dig med råd och vägledning under hela processen.

När installationen är klar finns ett team med specialister tillgängligt för att tillhandahålla stöd, utbildning och service, så att du, din personal och dina kollegor kan fortsätta att dra nytta av din Guldmann-lösning långt efter att våra tekniker har lämnat byggnaden.

Kunskap och engagemang
Guldmanns kunskap och erfarenhet handlar inte bara om utrustning. Det handlar också om hur alla som är involverade i utrustningsval - och de som påverkas av dem - kan bidra och nå fram till välgrundade beslut.

Vi uppmuntrar beslutsfattare, referensgrupper och kunder att konsultera och involvera både användare och brukare för att utvärdera och tillsammans planera för att uppnå maximal "Tid för omsorg".

Vi hjälper till med behovsanalyser samt ger möjlighet att testa olika scenarier i våra vårdmiljöer för att säkerställa innovativa, kostnadseffektiva lösningar som möter samtliga behov - både idag och inför framtida förändringar.

Guldmann förser dig inte bara med utrustning som gör ditt jobb enklare. Du får också en komplett lösning som utformats för att möta de behov som du har idag, samtidigt som den är väl anpassad till morgondagens funktionskrav.

Unika lösningar för
idag och imorgon

 • Analys, insikt och dialog ger bättre lösningar

  En noggrann analys, i kombination med dina praktiska kunskaper om exakt vad som behövs, och vår stora erfarenhet av hur man bäst tillgodoser sådana behov leder till de bästa möjliga lösningar för lyft och förflyttningar.

 • Hållbart och tillförlitligt

  Guldmanns lösningar är utformade för att fungera och hålla i många år, med mycket litet behov av underhåll och utbyte av delar.

 • Marknadens bredaste produktsortiment

  Guldmanns omfattande produktsortiment innebär att vi kan hjälpa kunder att konfigurera unika lösningar för att hantera deras specifika utmaningar på bästa sätt.

 • Många års erfarenhet ger exceptionell kunskap och förmåga

  Vi har den erfarenhet och kunskap som behövs för att ge råd och vägledning genom hela processen med beslutsfattande, konfiguration, inköp och installation. Det gör att du alltid kan vara säker på att du har en lösning som exakt passar dina behov.

 • Kontinuerlig innovation skapar en bättre framtid

  Vi jobbar ständigt med att utveckla och förbättra Guldmanns produkter för att göra dem ännu bättre, och för att säkerställa bästa möjliga kvalitet samt maximal kompatibilitet. Det är därför det alltid går att uppgradera eller konfigurera om en lösning från Guldmann för att uppfylla nya krav och ny lagstiftning.

Läs mer om
våra produkter

 

Service som du kan lita på

 • Auktoriserade installatörer garanterar hög kvalitet

  All montering, installation och efterföljande service utförs av Guldmanns certifierade installatörer, vilket ger dig mycket god servicenivå.

 • Hjälp av experter

  Guldmanns specialister och experter står alltid redo att hjälpa dig och svara på eventuella frågor, oavsett om det är tekniska frågor eller om det handlar bästa sätt att använda Guldmanns produkter i praktiken.

 • Lägsta totala ägandekostnaden (TCO) som finns tillgänglig någonstans

  Guldmanns lösningar har utformats av fackmän för fackmän för att de ska hålla längre och för att dina service- och reparationskostnader ska vara så små som möjligt – både på kort och på lång sikt.

 • Hållbarhet och ansvar

  På Guldmann är vi mycket medvetna om vårt ansvar för det samhälle som vi är en del av, och denna medvetenhet spelar en viktig roll i allt vi gör i förhållande till våra kunder och vår omgivning.

För mer information
om vår service

 

Behöver du hjälp med
sjukvårds byggprojekt?

 

Dra full nytta av din lösning

 • Få ut så mycket som möjligt av alla möjligheter

  Vårt arbete slutar inte när installationen är klar. Vi erbjuder fortlöpande även kurser och utbildning för att du och din personal ska få maximal nytta av investeringen.

 • Det bästa för användarna

  Guldmanns installationer är alltid klara för användning. De är utformade för att vara så användarvänliga som möjligt och för att kunna användas på många olika sätt. På så sätt får både personal och användare bästa tillgängliga hjälp.

 • Kunskap leder till förbättringar

  Den unika programvaran från Guldmann ger dig värdefull information om hur dina produkter från Guldmann används i praktiken och den last de ska lyfta. Den här informationen hjälper dig att kontinuerligt analysera och optimera processerna.

 • Kan användas för mer

  Vi har finjusterat Guldmanns lösningar i många år, så att du kan använda dem för en mängd olika – och föränderliga – uppgifter som gör arbetet med att flytta, behandla och rehabilitera enklare.

Vill du veta mer om våra konsulttjänster och utbildningar?

 

Kontakta oss för mer information