work-area-xray

Röntgenavdelning

Lyftsystem från Guldmann är alltid klara för användning, och kan underlätta och optimera arbetsrutiner på röntgenavdelningar.

Dags för förändring på röntgenavdelningen

Röntgenavdelningar arbetar med patienter som fått remiss av sina läkare och olika avdelningar på själva sjukhuset. Några av dessa är akutpatienter som ur rörlighetssynpunkt kan vara allt från helt självständiga till att kräva omfattande omsorg och ha begränsad funktionsförmåga och/eller motoriska färdigheter.

Varje dag hanterar röntgenavdelningar ett konstant flöde av människor. Det innebär att personalen måste kunna växla snabbt från en typ av patient till en annan och bedöma behovet av hjälp med eller utan mekaniska hjälpmedel. När personalen på röntgenavdelningen exempelvis besöker avdelningar för att röntga en patients lungor, kan patientens funktionsförmåga och hans/hennes behov av mekaniska hjälpmedel variera mycket.

Vanliga procedurer på radiologiska avdelningar:

  • Flytt från säng/rullstol till röntgenbord och tillbaka
  • Vändningar
  • Lyft av bröstkorgen i samband med bröströntgen
  • Placering/omplacering
  • Lyft av armar och ben
  • Mobilisering till upprätt ställning

Säker och alltid redo

Lyftsystem från Guldmann är alltid klara för användning, och kan underlätta och optimera arbetsrutiner på röntgenavdelningar. Med hjälp av taklyft eller fristående lyft kan du säkerställa att alla lyft och förflyttningar från exempelvis rullstol till röntgenbordet kan utföras på ett säkert och säkert sätt. 

Med ett lyftsystem inom räckhåll vet vårdpersonalen att de följer nödvändiga ergonomiska och säkerhetsföreskrifter för att upprätthålla en säker arbetsmiljö och ge patienten bästa möjliga behandling.

Multi-support-sele – för att lyfta och stödja

Multisupportsele selinstruktion – Använd Multisupportselen till att underlätta vid röntgenbilder liggande i säng

Produkter till röntgenavdelning

Andra arbetsområden

Kontakta oss för mer information