work-area-rehabilitation

Rehabilitering och återhämtning

Taklyftsystemet från Guldmann är en fristående del i ett komplett sortiment av lyfttillbehör som omfattar skenor, lyftmoduler, selar och lyfttillbehör –alla utformade så att de är kompatibla med varandra.

Flexibel och mer riktad rehabilitering

Rehabilitering sker vanligtvis i form av en träningsprocess under en viss tidsperiod och med utgångspunkt i den enskilda användarens funktionsförmåga.

Rehabiliteringsövningar kan innebära rörelse, placering, styrketräning, tänjning, aktiva rörelseövningar och träning i att utföra vardagsaktiviteter.

Ur rent terapeutiskt perspektiv är syftet med rehabilitering att upprätthålla och öka funktionella färdigheter så långt som möjligt.

Rehabiliteringsprocesser kräver ofta mycket av den professionella terapeuten, som måste kompensera för användarens brist på rörlighet och funktionella hinder. 

Förtroende och säkerhet är avgörande för snabb rehabilitering, och det är här som taklyften kan spela en viktig roll.

Vanliga lyft- och flyttprocedurer i samband med rehabilitering och (åter)träning:

  • Gåträning
  • Flytt i och runt sängen
  • Assisterade aktiva övningar
  • Övningar med viktstöd
  • Träning på löpband
  • Vattenterapi
  • ADL-träningshjälp
  • Övningar för balans och hållning

Lyft rehabilitering med taklyft

Både användarens och terapeutens förtroende och säkerhet ökar när man använder taklyft vid rehabiliteringsövningar.

Användaren känner sig tryggare och kan följa terapeutens instruktioner utan att vara rädd att falla. Terapeuten kan också ge hjälp och vägledning utan risk att skada sin rygg om patienten plötsligt tappar balansen och/eller faller. 

Det här gör det möjligt att utföra fler och även mer utmanande övningar.

Man kan använda en lyft som en del av rehabiliteringsprogram på alla rörlighetsnivåer.

Det här banar väg för flexibel och inriktad träning som anpassats efter den enskilda användarens funktionsförmåga.

Cases

Produkter till 
rehabilitering och återhämtning

Andra arbetsområden

Kontakta oss för mer information