work-area-operating-room

Operationssal

Säker hantering av patienter
i operationssalen

Arbetsmiljön i en operationssal kännetecknas ofta av krävande arbetsprocesser och begränsade utrymmen. Operationssalar är som regel fyllda med olika typer av utrustning, vilket gör att personalen ofta har litet rörelseutrymme för att lyfta och/eller flytta patienten.

När man arbetar med tunga patienter är det inte ovanligt att man behöver be 4–6 personer om hjälp för att genomföra flytten på bästa möjliga sätt. Detta kräver ofta i sin tur att vårdgivare arbetar i besvärliga och ergonomiskt utmanande ställningar.

Eftersom patienter i operationssalar ofta är under påverkan av smärtstillande medel och/eller bedövningsmedel, är de sällan i stånd att hjälpa till själva när de lyfts, flyttas och placeras. Sammantaget är operationssalar ofta en plats där komplexa rörelser utförs, till exempel då man vänder patienter på mage, och procedurer som vanligtvis involverar flera i personalen.

Det är också vanligt att man måste utföra tunga lyft i operationssalar. Ett typiskt exempel på en procedur som kräver långvarig statisk muskelansträngning är när man lyfter ben för att sterilisera huden.

Vanliga lyft- och flyttprocedurer i operationssalar är:

  • Lyft av extremiteter för tvätt eller sterilisering, eller som en del av själva operationen
  • Omplacering av patienter på operationsbordet
  • Lyft av patienter med begränsad rörelseförmåga
  • Vändning av patienter som ligger på magen
  • Vändning av patienter på sidan på operationsbordet
  • Placering av bröstkorgskuddar
  • Flytta patienter mellan bår/transportvagn och operationsbordet
  • Placering av ben i benupphängningar

Omsorgsteknik för en modern operationssal

I en hektisk arbetsmiljö är det helt naturligt att personalen i första hand fokuserar på att patienten hanteras på ett säkert sätt och att det kirurgiska ingreppet utförs korrekt, detta på bekostnad av rätt lyftteknik vid manuell flytt och placering av patienten.

Under många år har manuell hantering av patienter varit standardpraxis i operationssalar, men med tanke på hur snabbt tekniken har utvecklats inom hälsovården måste det vara värt att se närmare på hur man förbättrar den fysiska arbetsmiljön för operationspersonal.

Jämfört med många andra sektorer är anställda i vårdsektorn mycket mer benägna att drabbas av belastningsskador – skador som ofta leder till långvarig sjukskrivning och till och med förtidspension på grund av fysisk belastning och trötthet.

Ett taklyftsystem gör det mycket enklare och säkrare att lyfta och flytta patienter. Det frigör också personal, så att de kan ägna mer tid åt andra patienter och/eller uppgifter.

Genom att installera en taklyft i en operationssal öppnar för möjligheten att optimera den fysiska arbetsmiljön för personalen. Lyften gör det möjligt för dem att utföra effektivare lyft och förflyttningar, inklusive placering av patienter på mage, samtidigt som man upprätthåller en säker och ansvarsfull arbetsställning.

Ett lämpligt lyftsystem kombinerat med tillhörande sortiment av selar förbättrar också betydligt patientens säkerhet och minskar avsevärt risken för friktionsskador på patientens hud, eftersom alla lyft utförs i lugnt tempo med mindre påfrestning och belastning.

Produkter till operationssal

Andra arbetsområden

Kontakta oss för mer information