work-area-nursing-home

Långtidsvård – vårdhem

Man kan använda en lyft som en del av rehabiliteringsprogram på alla rörlighetsnivåer.

Mer tid för omsorg i vårdhemmet

Det är viktigt att de boende på vårdhem faktiskt känner sig hemma och att de får optimal och värdig vård som skapar en känsla av komfort, trygghet och omsorg.

Oavsett om personen i fråga bara tillbringar en del av dagen på hemmet, eller om han eller hon är permanent bosatt där, är det viktigt att uppfylla hans eller hennes behov av vård och assistans för att upprätthålla en anständig livskvalitet och funktionsförmåga.

Vanliga användarrelaterade förfaranden på vårdhem:

  • Förflyttning fram och tillbaka mellan säng/stol/rullstol
  • Förflyttning till och upp från en stol
  • Omplacering i stolar
  • Förflyttning till/från toaletten
  • Vägning av boende
  • Balansträning
  • ADL-hjälp (hjälp med vardagsbestyr)
  • Hud- och sårbehandling
  • Hjälp med mobilisering

Diskret och säker lösning för alla parter

Vårdhemmet är inte bara de boendes hem, det är också personalens arbetsplats.

Det är viktigt att det finns lämplig utrustning (diskret) till hands när de boende behöver hjälp med att utföra dagliga rutiner.

På så sätt behöver enskilda boende inte känna att det är genant att använda sådana hjälpmedel, och de kan känna sig bekväma i sitt hem, medan vårdpersonalen kan upprätthålla och stödja en säker och ergonomiskt riktig arbetsmiljö.

Taklyft eller fristående lyft kan göra vardagliga rutiner, flyttningar etc. enklare på vårdhemmet, vilket är en fördel för både de boende och personalen.

Med hjälp av taklyft kan det exempelvis bli enklare för personalen att flytta de boende snabbt och säkert mellan rullstol och bad- eller toalettstol i badrummet. Personalen kan också använda lyften för att hjälpa äldre boende med personlig vård och omsorg och hygien och som stöd vid rehabilitering och mobilisering av äldre.

Produkter till långtidsvård

Andra arbetsområden

Kontakta oss för mer information