work-area-institusions

Långtidsvård – institution

Med taklyftsystem finns det alltid ett hjälpmedel vid lyft, förflyttning och träning inom räckhåll.

Säkerhet och ergonomi i dagvårdsinstitutioner

Dagvårdsinstitutioner är ofta ämnade för specifika användare, diagnoser och/eller åldersgrupper. Bland dessa finns äldreboenden, härbärgen, specialskolor och institutioner, daghem för barn och tonåringar med fysiska eller psykiska funktionshinder och center för personer som lever med hjärnskada eller flera funktionshinder.

Eftersom dagvårdscenter fungerar som både hem för de boende och arbetsplats för personalen, måste de vara utrustade med rätt hjälpmedel för att upprätthålla en säker och hälsosam arbetsmiljö för personalen och öka de boendes livskvalitet och funktionella färdigheter. Boende på dagvårdscenter kan ha mycket olika nivåer av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning och kommer därför att ha motsvarande olika behov av hjälp.

Vanliga uppgifter på dagvårdsinstitutioner:

  • Flytt från säng till rullstol
  • Förflyttning till och från badstol/bår
  • Omplacering i rullstol
  • Placering och vändning i säng
  • Träning och mobilisering
  • Vägning av boende
  • Hygienuppgifter
  • Byte av sängkläder

Rörelsefrihet och säker arbetsmiljö

På vissa dagvårdsinstitutioner kräver de boende så mycket vård att de behöver hjälp med nästan alla dagliga uppgifter och rutiner.

I sådana fall måste personalen använda ett lyftsystem för att hjälpa till med de flesta lyft och förflyttningar för att upprätthålla en säker och hälsosam arbetsmiljö.

Med taklyftsystem finns det alltid ett hjälpmedel vid lyft, förflyttning och träning inom räckhåll.

Det här gör systemet till en utmärkt lösning på dagvårdsinstitutioner, där det är vikt med rörelsefrihet och möjlighetför de boende att utforma sitt eget personliga utrymme.

Produkter till långtidsvård

Andra arbetsområden

Kontakta oss för mer information