work-area-intensive-care-unit

Intensivvårdsavdelning

ICU Basic High disposable

Stödjande effektivitet på intensivvårdsavdelningen

Personal på intensivvårdsavdelningar ställs regelbundet inför stressiga och oförutsägbara arbetssituationer, vilket kan öka risken för oönskade händelser för patienten och arbetsrelaterade skador för vårdpersonalen.

I många fall är patienterna fysiskt beroende av hjälp från personalen och kan ha svårt att följa instruktioner på grund av sin sjukdom och/eller medicinering. Det här leder till att lyft och förflyttningar på intensivvårdsavdelningen ofta kräver extra hjälp och tar upp mycket av personalens tid och energi. 

Att installera ett taklyftsystem kan hjälpa till att minska antalet anställda som krävs för enskilda lyftprocedurer, samtidigt som man säkerställer att lyft utförs snabbt, effektivt och säkert.

Vanliga lyft- och flyttuppgifter på intensivvårdsavdelningen inkluderar:

  • Flytta liggande patienter till en annan säng/bädd
  • Lyfta sängbundna patienter vid byte av sängkläder
  • Vända/placera om patienter som ligger ner
  • (Om)placering av patienter för att underlätta behandling (exempelvis i samband med hudundersökning eller sårbehandling)
  • Placering och rörelse av armar och ben
  • Vägning av patienter
  • Omplacering av patienter mot sängens huvudgavel
  • Förflyttning av patienter som en del av mobiliseringsprogram

Använda taklyftar på intensivvårdsavdelningar

En taklyft på en intensivvårdsavdelning kan användas för att hjälpa patienter att sitta upp på sängkanten eller i rullstol och är särskilt användbar om sådana procedurer måste utföras flera gånger om dagen. 

Att byta position på detta sätt kan underlätta patientens andning, även om patienten bara kan sitta upp under en kort period.

Intensivvårdsavdelningar är avsedda för patienter som lider av allvarliga sjukdomar. Dessa patienter är i allmänhet orörliga och har liten funktionsförmåga. 

Dessutom har de ofta blivit intuberade eller anslutits till en respirator och/eller en IV-linje, liksom annan övervaknings- och interventionsutrustning. Dessutom är de ofta påverkade av narkos eller andra mediciner som kan göra att blir rädda, förvirrade eller yra.

En taklyft gör det också enklare att flytta patienter från säng till bädd, där de kan träna sin balans i sittande ställning eller göra andra övningar och aktiviteter. Det här hjälper till att minska risken för trycksår, och med hjälp av lyft eliminerar man behovet av besvärliga positioner för både patient och vårdgivare.

Produkter till intensivvård

Andra arbetsområden

Kontakta oss för mer information