work-area-hygiene

Hygien

ICU Turner disposable

Förbättrad hygien och
lämplig arbetsställning

Det är mycket viktigt att fokusera på kvaliteten på personlig hygien för patienter som är inlagda på sjukhus och i alla kliniska sammanhang. Det är viktigt att upprätthålla god personlig hygien, inte bara för patientens allmänna välbefinnande, utan också för att förebygga hudproblem och andra komplikationer vid sjukhusvård.

Allmänna vård- och hygienrelaterade uppgifter:

  • Flytta patienter till/från rullstol eller badstol/nattstol
  • Förflyttning till/från toaletten
  • Underlivshygien medan patienten ligger i sängen
  • Placering av bäcken under sängbundna patienter
  • På- och avklädning
  • ADL-hjälp (hjälp med vardagsbestyren)
  • Hud- och sårbehandling

Användning av omsorgsteknik för att underlätta dagliga hygienuppgifter

Ett taklyftsystem från Guldmann är ett utmärkt exempel på omsorgsteknik som gör det enklare för både patient och personal att sköta den dagliga hygienen, vilket i sin tur ger mer tid för vårdarbete.

Ibland kan det vara en utmaning att hjälpa patienter att sköta sin personliga hygien. Patienternas medicinska tillstånd och begränsningar i deras fysiska och/eller motoriska förmåga kan påverka deras förmåga att hjälpa till när man sköter den dagliga personliga hygienen, och det kan bli en utmaning att upprätthålla både värdighet och komfort.

Vårdpersonal som hjälper till med personlig hygien kan behöva arbeta i besvärliga arbetsställningar och göra olämpliga rörelser och lyft, vilket kan leda till fysisk trötthet, arbetsskador och långtidssjukfrånvaro.

Därför är det viktigt att se till att arbetsmiljön är säker och hälsosam för både patienter och personal.

Produkter till hygien

Andra arbetsområden

Kontakta oss för mer information