work-area-bariatric

Bariatri

De tunga patienternas fysiska tillstånd och begränsningar kan begränsa deras funktionsförmåga och leda till problem när de utför vardagsaktiviteter som skötsel av personlig hygien, mobilisering och omplacering.

Värdighet och säkerhet
för tunga patienter

Vårdpersonal stöter allt oftare på tunga personer i vården. Tunga patienter kan behandlas på bariatriska specialavdelningar eller som en integrerad del av antingen allmänvården eller specialistvården – på exempelvis akutmottagningar, sjukvårds- och förlossningsavdelningar och operationsavdelningar och vårdhem.

Omhändertagandet av tunga patienter medför en rad specifika utmaningar när det gäller att flytta, behandla och ta hand om patienterna med värdighet, respekt och komfort. De tunga patienternas fysiska tillstånd och begränsningar kan begränsa deras funktionsförmåga och leda till problem när de utför vardagsaktiviteter som skötsel av personlig hygien, mobilisering och omplacering.

Vanliga dagliga arbetsuppgifter vid vård av tunga patienter:

  • Förflyttning fram och tillbaka mellan säng och stol, stol och toalett etc.
  • Växling mellan olika liggande positioner
  • Omplacering i sängen: från en sida till den andra, sitta upp i sängen
  • Omplacering i rullstol, fåtölj eller liknande
  • Hantering av tunga patienter för procedurer som kräver åtkomst till olika kroppsdelar
  • Personlig hygien
  • Hjälp vid hud- och sårbehandling

Säker och varsam

Produkterna är utformade för att ge tunga patienter optimal komfort och säkerhet. Hjälpmedlen för tunga personer i Guldmanns sortiment har lyftkapacitet för upp till 375 kg, och det finns en specifik produkt som klarar lyft på upp till 500 kg.

Produkterna är utformade för att ge tunga patienter optimal komfort och säkerhet. Hjälpmedlen för tunga personer i Guldmanns sortiment har lyftkapacitet för upp till 375 kg – och det finns en specifik produkt som klarar lyft på upp till 500 kg.

Produkter till bariatri

Andra arbetsområden

Kontakta oss för mer information