work-area-acute

Akuten

Vi är specialister när det handlar om att skapa mer tid för omsorg tillsammans med lyft- och flyttkrav över hela spektrumet av vårdmiljöer.

Akuten
– en hektisk arbetsmiljö

Personalen på sjukhusets akutavdelningar har ofta arbetsdagar där situationen kan förändras från lugn till hektisk på bara en minut.

Därför är det viktigt att fokusera på personalens arbetsmiljö och patientsäkerheten och på att optimera arbetsprocedurer.

Akutavdelningar måste hantera många olika behov, vilket ofta involverar flera sjukhusfunktioner och vårdområden.

Beroende på diagnos och situation måste olika patientgrupper flyttas från en plats till en annan för undersökning och behandling, ofta under de tidiga stadierna av intagning.

Det kommer oundvikligen att finnas luckor mellan beroende och oberoende under tiden fram till utskrivning, då patienten riskerar att falla och personal kan behöva hantera oavsiktliga incidenter och/eller arbetsskador

Vanliga lyft- och flyttuppgifter på akutavdelningar:

  • Förflyttning till och från säng, bår och/eller stol
  • Förflyttning till/från toaletten
  • Omplacering av patienter närmare sängens huvudgavel
  • Vändning av patienter
  • Lyft av armar och ben

Säkerhet, komfort och hygien på akutavdelningar

En taklyft eller fristående lyft med lämplig sele hjälper till att säkerställa att patienter kan flyttas, placeras och flyttas om på ett bekvämt sätt, samtidigt som personalen utsätts för minsta möjliga belastning. 

Det här minskar risken för friktionsskador, oavsiktliga incidenter och arbetsrelaterade skador. Genom att installera taklyftsystem på akutavdelningar kan man höja säkerhetsnivån, till fördel för både patienter och personal.

Produkter til akuten

Andra arbetsområden

Kontakta oss för mer information