Utbildning: 

När en är nog

Att gå från automatik till värdering

 • Hur kan taklyften användas i flera olika sammanhang?
 • Är patienten trygg?
 • När räcker det med en person, och när behöver man vara fler?
 • Hur inverkar dina arbetsmetoder på din kropp och på patienten?
 • Hur kan du ändra på dina arbetsmetoder?
 • Stärk ditt och dina kollegors yrkeskunnande!

Guldmann Consulting har internationell erfarenhet av och expertkunskaper inom ergonomi, förflyttning, mobilisering och hjälpmedel. Vi är ledande när det gäller att optimera och organisera arbetet inom vårdsektorn, så att mer tid kan läggas på omsorg.

Utbildningskonceptet riktar sig till vårdorganisationer som vill öka effektiviteten och utnyttja resurser på ett optimalt sätt.

Vid implementering av "När en är nog" blir det möjligt att frigöra tid för medarbetarna, förbättra medarbetarnas arbetsrutiner och arbetsmiljö samt förbättra servicenivån för brukaren/patienten.

Utbildningens beståndsdelar

 • Förhållningssätt och etik
 • Hantering av motstånd och förståelse för förändringsprocesser
 • Införande av nya arbetsmetoder
 • Utvärderings- och analysprocesser med fokus på att vara en medarbetare
 • Optimering av lyft- och förflyttningsprocesser
 • Praktiskt arbete med fokus på hur en person på ett yrkesmässigt riktigt och kompetent sätt kan utföra lyft- och förflyttningsprocesser
 • Bedside-undervisning

Datum:

Ikke planerat

Tid:

Kl. 9-12

Var:

Stockholm
Siktgatan 2
162 50 Vällingby

Alingsås
Ängsvaktaregatan 3
441 38 Alingsås

 


Kontakta oss för mer information