Utbildning: 

Att välja rätt lyftsele 

Syfte och mål med utbildningen är att vi vill öka kunskap om kvalité gällande patienthantering, val av lyftsele och tillbehör och hur detta påverkar lyftsituation och säkerhet i förflyttningar. Därför vill vi bjuda in dig och dina kollegor till kostnadsfria utbildningar i våra showroom i Alingsås och i Vinsta (Stockholm).

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till förskrivningsansvariga, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, förflyttningsinstruktörer mfl som arbetar med förflyttning och hantering av brukare/patienter.

Innehåll
Utbildningen är uppdelad i två block:

BLOCK 1 - teori

  • Genomgång av Guldmanns lyftselsortiment.
  • Hur väljer man rätt lyftsele utifrån brukarens diagnos och funktionsnivå.
  • Hur påverkar val av lyftsele och tillbehör positioneringen?
  • Lyftselar för omvårdnad/hygien och träning/rehabilitering - optimera lyftarnas användande.

BLOCK 2 - praktik

  • Hur applicerar vi lyftselen i liggande/sittande.
  • Kan vi använda lyften på fler sätt än att lyfta från punkt A till B?
  • Hur kan man justera positioneringen med hjälp av tex olika selar, bygelbredder och förlängningsöglor.
  • Praktiska tips för omvårdnad och träning med hjälp av taklyft och lyftselar.

Datum:

16/5 - Att välja rätt lyftsele - Alingsås
17/9 - Att välja rätt lyftsele - Stockholm
25/9 - Att välja rätt lyftsele - Alingsås

Tid

Kl 9-12

Plats:

Stockholm
Siktgatan 2
162 50 Vällingby

Alingsås
Ängsvaktaregatan 3
441 38 Alingsås

Om du får förhinder och behöver avanmäla dig vill vi att du skickar detta till info@guldmann.se

Kontakta oss för mer information