Utbildning: 

Att optimera taklyften

På vilka sätt kan vi använda taklyften? 

Använder ni ”bara” taklyften att lyfta från säng till stol?

Är omvårdnadsarbetet i sängen ett tungt arbetsmoment för vårdpersonalen?

Hur jobbar ni med tidig mobilisering?

Många vårdtagare spenderar många timmar i sängen per dygn vilket kan ha många konsekvenser. Det är därför hög prioritet på att mobilisera patienter tidigt och och på ett skonsamt sätt.

Vårdpersonal i dessa miljöer har ett krävande fysiskt arbete och inte sällan arbetar de även ensamma eller med tidspress.

Taklyften och en lyftsele kan bli ett bra arbetsredskap, som kan hjälpa till med tidig mobilisering, träning och omvårdnad för patienten och personal.

Sitta på sängkant, stå/gå träning, vändning i säng, såromläggning är några av de aktiviteter som taklyften kan hjälpa patient och personal med på ett bra sätt.  

Immobiliserade personer riskerar:

  • Lunginflamation
  • Förstoppning
  • Inkontinens
  • Trycksår
  • Reducerad muskelmassa mm

Vårdpersonal riskerar:

  • Tunga lyft
  • Felaktiga arbetställningar
  • Tidspress mm

Målgrupp:
Utbildningarna vänder sig i första hand till arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, Hjälpmedelskonsulenter, ordinatörer, ryggombyd och förflyttningsvägledare eller likvärdigt.

Datum:

Ikke planerat

Tid:

Kl. 9-12

Var:

Stockholm
Siktgatan 2
162 50 Vällingby

Alingsås
Ängsvaktaregatan 3
441 38 Alingsås

Kontakta oss för mer information