Lyft- och hanteringstekniker: Kurser, utbildning och konsultation

Handhavande utbildning

Grundutbildning av produkten och funktioner kring den.

Målgrupp: Utbildningarna vänder sig i första hand till arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, Hjälpmedelskonsulenter, ordinatörer, ryggombyd och förflyttningsvägledare eller likvärdigt.

Kommande eller enligt avtal

  • När en är nog

    Hur får vi personalen att jobba på ett smart och ergonomiskt sätt? När räcker det med en person och när behöver man vara fler? Hur inverkar dina arbetsmetoder på din kropp och på patienten? Stärk ditt och dina kollegors yrkeskunnande!

  • Bygg din egen utbildning

    Vilket behov har din arbetsplats, personal och brukare? Specialanpassa utbildningens innehåll efter era förutsättningar. Tid, plats och antal deltagare efter era önskemål.

  • Att välja lyftsele

    Här utvecklar vi vår färdighet när det handlar om val av lyftsele. Vi lär oss mer kring olika selmodeller, material, storlekar och tillbehör.

Leg. Arbetsterapeut Eva Lindvall

Anmäl dig till nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev skickas ut ca 4 ggr per år och innehåller information om bla produkter, utbildningar och kundintervjuer.