Tips och tricks för säker patienthantering

Som anställd, personal eller anhörig måste du måna om dig själv och din arbetsmiljö för att undvika skador. Skaderisken ökar när du vårdar patienter som är rörelsehindrade och/eller har en kognitiv nedsättning, eftersom plötsliga rörelser och oväntade situationer kan uppstå och leda till olyckor eller arbetsskador.

God patienthantering förebygger fall och minskar antalet arbetsskador. Det allra bästa är om du kan trycka, vända eller dra en patient istället för att lyfta. För att göra det kan du använda olika typer av tekniska hjälpmedel, som taklyftar eller golvlyftar, i samband med omplacering.

När man flyttar personer är det viktigt att låta dem hjälpa till så gott de kan själva. Det ökar funktionaliteten och känslan av att ha kontroll, samtidigt som belastningen på dig minskar.

På denna sida hittar du kunskap, idéer och bra praktiska råd om förflyttning och hantering av personer på ett säkert sätt för att undvika arbetsskador, öka patientsäkerheten och skapa mer tid för omsorg.

Alla tips

Tips
Ett bra tips: Förflyttning från sittande till stående

Med användning av Positionslåset, elastiska band och selen Multi-support kan du hjälpa och stödja aktivering och träning.

Tips
Ett bra tips: Tre sätt att placera benstroppar i rullstol

Det kan vara svårt att placera benstropparna om benen är mycket tunga, ödematösa eller om huden är mycket ömtålig.

Tips
Ett bra tips: Sätta på en sele i rullstol med hjälp av glidunderlägg

När du ska sätta på en sele i rullstol kan det finnas faktorer som gör att du inte kan lägga på selen som du vanligtvis skulle vilja göra.

Tips
Ett bra tips: Aplicering av och lyft med lyftsele

Det kan i vissa fall vara svårt att placera bendelarna under patientens lår

Tips
Ett bra tips: Använda lyftselar vid behandling eller undersökning av patienter

Placera lyftselen för ben eller Multi Support-selen under axlarna och låt taklyften göra jobbet...

Tips
Ett bra tips: Underlätta arbetet vid hygienomvårdnad

Minskar den fysiska belastningen för vårdpersonal vid vårdlyft...

Tips
Ett bra tips: träning med Active Trainer

Förutom att träna gångfunktion kan Active Trainer också användas för rehabilitering...

Tips
Ett bra tips: Användning av elastiskt band vid bäckenlyft

Detta minskar avsevärt vårdgivarens börda i det vardagliga arbetet...

Tips Tip - Multi Support
Ett bra tips: Hjälp med lyft av överkroppen

Fysiskt svaga patienten kan ha svårigheter att lyfta överkroppen...

Tips
Ett bra tips: Aktiviteter med Active Trainer Vest – Kids

Det är en hänförande upplevelse för barnet som ger ett bättre välbefinnande...

Tips Positionslås - Övningar
Ett bra tips: Gör sängen till en träningsplats med taklyften

Hur kan man aktivera och träna inlagda, svaga och sängliggande patienter?

Tips
Ett bra tips: Från sängkant till placering i sängen

Den här förflyttningen blir ansträngande när patienten har behov av fysisk hjälp...

Tips
Ett bra tips: Att underlätta arbetet vid sängen med positioneringssele

Personalen måste flytta och vända patienten upprepade gånger varje dag...

Tips
Ett bra tips: Säker vändning av patienten på operationsbordet

En taklyft ökar säkerheten för både patient och vårdpersonal...

Tips Rehab träning - från säng till rullstol
Ett bra tips: se till att låga förflyttningar kan göras lätt och säkert

Med hjälp av Guldmann Basic Low-selen kan belastningen på vårdgivaren avlägsnas...

Tips
Ett bra tips: Underlätta arbetet med att ge patienten bäcken och vid personlig hygien

Det kan vara både tungt och svårt att lyfta en extremitet i samband med hygienvård...

Kontakta oss för mer information

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen

Cookie Policy