Tips och tricks för säker patienthantering

Som anställd, personal eller anhörig måste du måna om dig själv och din arbetsmiljö för att undvika skador. Skaderisken ökar när du vårdar patienter som är rörelsehindrade och/eller har en kognitiv nedsättning, eftersom plötsliga rörelser och oväntade situationer kan uppstå och leda till olyckor eller arbetsskador.

God patienthantering förebygger fall och minskar antalet arbetsskador. Det allra bästa är om du kan trycka, vända eller dra en patient istället för att lyfta. För att göra det kan du använda olika typer av tekniska hjälpmedel, som taklyftar eller golvlyftar, i samband med omplacering.

När man flyttar personer är det viktigt att låta dem hjälpa till så gott de kan själva. Det ökar funktionaliteten och känslan av att ha kontroll, samtidigt som belastningen på dig minskar.

På denna sida hittar du kunskap, idéer och bra praktiska råd om förflyttning och hantering av personer på ett säkert sätt för att undvika arbetsskador, öka patientsäkerheten och skapa mer tid för omsorg.

Alla tips

Kontakta oss för mer information

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen

Cookie Policy