Active Trainer selinstruktion – Så tränar du balans och gångtränar med Active Trainer selen

Tips och tricks för säker patienthantering

Som anställd, personal eller anhörig måste du måna om dig själv och din arbetsmiljö för att undvika skador. Skaderisken ökar när du vårdar patienter som är rörelsehindrade och/eller har en kognitiv nedsättning, eftersom plötsliga rörelser och oväntade situationer kan uppstå och leda till olyckor eller arbetsskador.

God patienthantering förebygger fall och minskar antalet arbetsskador. Det allra bästa är om du kan trycka, vända eller dra en patient istället för att lyfta. För att göra det kan du använda olika typer av tekniska hjälpmedel, som taklyftar eller golvlyftar, i samband med omplacering.

När man flyttar personer är det viktigt att låta dem hjälpa till så gott de kan själva. Det ökar funktionaliteten och känslan av att ha kontroll, samtidigt som belastningen på dig minskar.

På denna sida hittar du kunskap, idéer och bra praktiska råd om förflyttning och hantering av personer på ett säkert sätt för att undvika arbetsskador, öka patientsäkerheten och skapa mer tid för omsorg.

Alla tips

Tips

Ett bra tips: En taklyft som stöttar aktiviteter i vardagen

Terapeuten kan koncentrera sig på att leda patienten och säkerställa rörelsens och träningens kvalitet.

Tips Trainer module - Positioning lock - Gait training

A good tip: Gångträning

Patienter som går osäkert kan komma på benen igen på ett säkert sätt både för patienten själv och för personalen med Trainer Module och positionslåset.

Tips Trainer module - Positioning lock - Fall Prevention

A good tip: Undvik fallrisker under rehabilitering

Vad gör du om din patient tappar balansen när hen står eller går?

Tips Trainer module - Positioning lock - Step up exercise

A good tip: Träna på trappsteg

När Trainer Module används kan man repetera övningar på trappor och ojämna ytor ofta och på ett för både patient och personal säkert sätt.

Tips Trainer Module – sittande till stående

A good tip: Upp och i rörelse

När Trainer Module och positionslåset används blir det så mycket enklare att hjälpa patienten att resa sig upp och stå.

Tips Trainer module - Positioning lock - Out of bed

A good tip: Svårt att ta sig ur sängen?

Visste du att ju längre tid du ligger i sängen desto mer minskar din muskelmassa och muskelstyrka?

Tips Trainer module - Positioning lock - Balance on therapy ball

Ett bra tips: Utmana gränser på ett säkert sätt med rehabilitering

Integrera Trainer Module med taklyft och kombinera med positionslåset för att utöva övningar och aktiviteter med patient och terapeut på ett säkert sätt.

Tips Twin Turning-sele – för att vända en person i sidoläge

Ett bra tips: Användning av Twin Turner för terapi och rehabilitering

Terapeutisk användning av Twin Turner ger terapeuten möjlighet att välja en individuellt anpassad startposition för en patient som måste träna på att återfå förmågan att vända sig i sängen.

Tips Repositioning Sling TENCEL

A good tip: Use of Repositioning slings for proning

It appears that proning patients are an effective intervention recommended for treatment of COVID-19 patients.

Tips Multi-support-sele – för att lyfta och stödja

Ett bra tips: Använda lyftselar vid behandling eller undersökning av patienter

Placera lyftselen för ben eller Multi Support-selen under axlarna och låt taklyften göra jobbet...

Tips Twin Turning-sele – för att vända en person i sidoläge

En positioneringskudde ger säkerhet och trygghet medan patienten vänds

Använd selen Twin Turner vid vändning för att ge säkerhet och trygghet och garantera en bra liggande position.

Tips Twin Turning-sele – för att vända en person i sidoläge

Ett bra tips: Användning av selen Twin Turner som ett hjälpmedel för andra selar eller för terapi och rehabilitering

Visste du att Twin Turner selen kan användas som hjälpmedel för att ta på en annan sele?

Tips För rehabilitering av sängbundna patienter

Ett bra tips: Förflyttning från sittande till stående

Med användning av Positionslåset, elastiska band och selen Multi-support kan du hjälpa och stödja aktivering och träning.

Tips Leg straps

Ett bra tips: Tre sätt att placera benstroppar i rullstol

Det kan vara svårt att placera benstropparna om benen är mycket tunga, ödematösa eller om huden är mycket ömtålig.

Tips Slide sheets

Ett bra tips: Sätta på en sele i rullstol med hjälp av glidunderlägg

När du ska sätta på en sele i rullstol kan det finnas faktorer som gör att du inte kan lägga på selen som du vanligtvis skulle vilja göra.

Tips Basic High selinstruktion – Så applicerar du/tar bort lyftselen liggande i sängen

Ett bra tips: Aplicering av och lyft med lyftsele

Det kan i vissa fall vara svårt att placera bendelarna under patientens lår

Tips Lyft av ben på sidan för hygienuppgifter – med stöd för ryggen

Ett bra tips: Underlätta arbetet vid hygienomvårdnad

Minskar den fysiska belastningen för vårdpersonal vid vårdlyft...

Tips Active Trainer selinstruktion – Så tränar du balans och gångtränar med Active Trainer selen

Ett bra tips: träning med Active Trainer

Förutom att träna gångfunktion kan Active Trainer också användas för rehabilitering...

Tips rehabiliteringsövningar i sängen

Ett bra tips: Användning av elastiskt band vid bäckenlyft

Detta minskar avsevärt vårdgivarens börda i det vardagliga arbetet...

Tips Tip - Multi Support

Ett bra tips: Hjälp med lyft av överkroppen

Fysiskt svaga patienten kan ha svårigheter att lyfta överkroppen...

Tips Pediatric walking sling for children: Active Vest Kids SE

Ett bra tips: Aktiviteter med Active Trainer Vest – Kids

Det är en hänförande upplevelse för barnet som ger ett bättre välbefinnande...

Tips Positionslås - Övningar

Ett bra tips: Gör sängen till en träningsplats med taklyften

Hur kan man aktivera och träna inlagda, svaga och sängliggande patienter?

Tips Multisupportsele selinstruktion – Så använder du Multisupportselen till att lyfta upp brukarens ben i säng.

Ett bra tips: Från sängkant till placering i sängen

Den här förflyttningen blir ansträngande när patienten har behov av fysisk hjälp...

Tips Repositioneringssele för engångsbruk – för att lyfta och placera användare i ryggläge

Ett bra tips: Att underlätta arbetet vid sängen med positioneringssele

Personalen måste flytta och vända patienten upprepade gånger varje dag...

Tips Ett taklyftsystem gör det mycket enklare och säkrare att lyfta och flytta patienter. Det frigör också personal, så att de kan ägna mer tid åt andra patienter och/eller uppgifter.

Ett bra tips: Säker vändning av patienten på operationsbordet

En taklyft ökar säkerheten för både patient och vårdpersonal...

Tips Rehab träning - från säng till rullstol

Ett bra tips: se till att låga förflyttningar kan göras lätt och säkert

Med hjälp av Guldmann Basic Low-selen kan belastningen på vårdgivaren avlägsnas...

Tips Lyft av ben på sidan för hygienuppgifter – med stöd för ryggen

Ett bra tips: Underlätta arbetet med att ge patienten bäcken och vid personlig hygien

Det kan vara både tungt och svårt att lyfta en extremitet i samband med hygienvård...

Kontakta oss för mer information