Seminars - lifting and moving techniques

Utbildning

Se kommande utbildningstillfällen
i ergonomi, lyft- och
patienthanteringsteknik här:

Lyft- och hanteringstekniker:
Kurser, utbildning och konsultation

Ända sedan Guldmann grundades 1980 har vi åtagit oss att erbjuda våra kunder råd och utbildning vad gäller till lyft- och hanteringsteknik, att förbättra arbetsmiljöns fysiska aspekter och integrera omsorgsteknik inom hälsovårdssektorn.

År 2005 blev Guldmann Consulting en självständig avdelning inriktad på ett bredare sammanhang och på att arbeta tillsammans med kunder som vill skapa en överlägsen arbetsmiljö inom sina organisationer. Sedan dess har Guldmann Consulting utvecklats till att bli ett kompetensstöd för vårdorganisationer.

Alla Guldmann Consultings anställda har flera års erfarenhet från sina specialområden, och många av dem har även kompetens från praktiskt arbete på både nationell och internationell nivå.

Alla Guldmann Consultings anställda har flera års erfarenhet från sina specialområden, och många av dem har även kompetens från praktiskt arbete på både nationell och internationell nivå.

Vårt arbetssätt präglas av de höga krav vi ställer på oss själva och av vår målsättning att erbjuda tjänster som är utformade för att påverka attityder, självanalys, ansvar och ett professionellt förhållningssätt. Det betyder att Guldmann Consulting är väl rustat för att utbilda vårdpersonal i hur man använder bästa möjliga lyft- och förflyttningsteknik och hur man använder produkterna på rätt sätt.

Utöver detta erbjuder Guldmann Consulting även tjänster inom en rad andra områden som kan påverka den fysiska arbetsmiljön.

Vi arbetar med:

Biomekanik

Arbetstekniker

Kroppsmedvetenhet

Att påverka attityder

Lyft och patienthantering

Arbetshjälpmedel

Den fysiska arbetsmiljön

Observation

Analys

Utvärdering

Brett utbud av tjänster

Guldmann Consulting erbjuder kurser, projekt, föreläsningar, seminarier, konsulttjänster och analyser inom många ämnen som är relevanta för ergonomi, lyft- och patienthanteringsteknik.

Vi baserar alla våra tjänster på en grundidé om dynamisk vård och aktivt deltagande vårdtagare, och vi utgår också från filosofin hjälp till självhjälp. Det här innebär att vi lägger stor vikt vid att påverka attityder och utföra självanalys, och vi sätter också stort värde på ansvar och professionalism. 

Vi vågar ställa de rätta frågorna och använda ett helt nytt tillvägagångssätt för undervisning och lärande. Enda sättet att nå bättre resultat är att förändra sättet att arbeta, och vi är experter på att anpassa och hålla utbildningar som utformats för att garantera förbättringar – även på längre sikt.

Vi arbetar globalt och anpassar noggrant våra tjänster efter de specifika behoven i din organisation.

Ergonomisk rådgivning inriktad på lyft och behandling
Guldmann Consulting erbjuder många olika former av konsulttjänster, från att lösa befintliga problem till att förbereda utvärderingar och optimera arbetsplatser.

Syftet med vårt breda utbud av konsulttjänster är att täcka alla behov som kan uppstå i samband med lyft- och patienthanteringsprocesser.

Om du har frågor är du välkommen att ringa oss på: +46 032 25 52 90

Utbildningar

Se planerade, kommande och enligt avtal.

 

Tips & Tricks

Få användbara tips för dina säkra patienthanteringsprocedurer.

Kontakta oss för mer information