För att utnyttja alla fördelar med ett taklyftsystem från Guldmann bör det införlivas i bygg- eller renoveringsprojektet redan i de tidigaste planeringsstadierna.

Projektrådgivning för
byggare och arkitekter

Det finns många faktorer som byggare, arkitekter och andra som planerar byggprojektet behöver ta hänsyn till när det handlar om att integrera omsorgssteknik som taklyftsystem.

Guldmanns avdelning för projektkonsulttjänster består av ingenjörer och byggtekniker som alla är experter på implementering av taklyftinstallationer. Vi kan hjälpa till med alla faser i projektet och tillhandahålla kunnig professionell rådgivning under hela processen, från första idé fram till utformningen av projektet.

Vi betraktar varje kundförfrågan som ett unikt uppdrag, även om projektet fortfarande bara befinner sig i ”grovskissfasen”.

Guldmann levererar alltid kompletta och tillförlitliga lösningar som är skräddarsydda efter byggkonstruktioner och lokaler och direkt kan överföras till de slutliga arkitektritningarna. Det sparar tid och pengar för arkitekter och byggare samt bidrar till att förhindra obehagliga överraskningar – och garanterar bästa resultat för alla parter.

Rådgivning från Guldmanns projektkonsulter är kostnadsfritt, och du behöver inte förbinda dig till något.

Vi besöker även mer än gärna arkitektkontoret eller byggarbetsplatsen.

Guldmanns projektkonsulttjänster omfattar:

 • Hjälp med design och tekniska beräkningar.
 • Ritningar på skissnivå, tillsammans med detaljerad design av skenlösningar, passager genom dörröppningar, lösningar med avseende på lampor och branddetektorer etc samt olika byggnadstekniska lösning för integrering av Guldmanns produkter.
 • Förberedelse av beskrivningar och deltagande i relevanta design-, samordnings- och byggmöten.
 • Ritningar i Revit och AutoCAD. Vi ritar taklyftlösningen direkt i arkitektens ritningar
 • Detaljerad designguide som används när de överenskomna taklyftsystemen installeras.

Valet av ett taklyftsystem som hjälp kan vara avgörande för:

Användarens komfort
och livskvalitet

Vårdgivarnas och personalens
arbetsförhållanden

Tiden som personalen lägger
på lyft och förflyttningar

Effektiv användning av
tillgängligt utrymme

Maximal avkastning på investeringar
– även på lång sikt

Undvik dyra misstag vid bygg- eller renoveringsarbete

Planera in taklyften i projektet redan från början
Guldmanns taklyftsystem är extremt mångsidigt. Det kan anpassas efter varje användares individuella behov och efter vårdgivarnas och vårdpersonalens praktiska behov och arbetskrav, samtidigt som man tar hänsyn till de flesta arkitektoniska förutsättningar och begränsningar.

Diskret design och noga övervägd funktionalitet säkerställer bästa möjliga arkitektoniska integrering i omgivningen och förhindrar att skensystemet och lyftarna blir alltför visuellt dominerande i utrymmet.

För att utnyttja alla fördelar med ett taklyftsystem från Guldmann bör det införlivas i bygg- eller renoveringsprojektet redan i de tidigaste planeringsstadierna.

Involvera alla parter (arkitekt/konsult, arbetsgrupp och taklyftkonsult) i alla analyser av det dagliga arbetsflödet för att identifiera den bästa lösningen för att uppfylla alla aktuella krav.

Det finns flera faktorer som man bör beakta och förtydliga för att säkerställa bästa möjliga resultat. 

 • Vem är det som kommer att använda systemet?

  Man glömmer ofta bort att personerna som lyfts inte är de enda användarna av taklyftsystemet. Deras vårdgivare och/eller alla annan yrkespersonal är också involverad.

 • Var finns det aktuella lyftkravet?

  Finns det i ett enkelrum, på en sjukhus- eller vårdavdelning eller i ett badrum/på toaletten?

 • Vilket skensystem skulle vara bäst?

  Ska skensystemet täcka hela utrymmet eller vara konfigurerat som ett enkelsken- eller kombinationssystem?

 • Vilken typ av taklyft skulle vara bäst?

  Vilken är den maximala vikt som ska lyftas? Hur ska lyftet göras?

 • I vilken typ av struktur ska taklyftsystemet installeras?

  Är det i en ny byggnad, ett renoveringsprojekt eller ett befintligt skensystem? Ett taklyftsystem kan monteras överallt, men det finns olika alternativ beroende på den specifika installationen och konfigurationen.

Behöver du råd eller hjälp
med ditt specifika projekt? 

 

Kontakta oss för mer information:

+46 032 25 52 90

 

Eller fyll i formuläret här:

Kontakta oss för mer information