Skalmodul för taklyftsystem

Klass III-våg

  1. Används för vägning av patienter

  2. Används för övervakning av viktförändringar hos patienter

  3. Ska kalibreras av ett ackrediterat företag

Beskrivning

Digital medicinsk våg inbyggd i taklyften GH3+

Klass III-vågen är en medicinskt godkänd digitalvåg som levereras inbyggd i lyftmodulen GH3+.
Den inbyggda vågen används för medicinsk vägning av patienter när de lyfts i en lyftsele, exempelvis vid vistelse på en intensivvårdsavdelning där förändringar i patientens vikt måste övervakas exakt. Den är också lämplig att använda på vårdhem där man kan behöva se till att en äldre patients vikt hålls på en stabil nivå.

Klass III-vågen är den första godkända medicinska våg inbyggd i taklyft på marknaden som uppfyller kraven för medicinsk viktbestämning med kalibrerade, verifierade och upprepade viktmätningar med klass III-noggrannhet i enlighet med EU-direktiv 2014/31/EU.

Vikten visas på handkontrollen med olika noggrannhet i två viktintervaller:
100 grams noggrannhet vid vägning av patienter under 200 kg och 200 grams noggrannhet vid vägning av patienter från 200-500 kg.

Vågen visar patientens vikt i kilo i GH3+-handkontrollens display. Den visar endast vikt i kilogram.

I princip fungerar denna medicinskt godkända och inbyggda våg på samma sätt som Guldmanns befintliga integrerade vägningsmodul, även vad gäller noggrannhet, men den uppfyller samtidigt kraven för medicinsk viktbestämning.

Läs mer Läs mindre

Relaterade länkar

Working process: External digital scale vs Integrated digital scale

Kontakta oss för mer information