Taklyftsystem GH3 Guldmann

GH3+ Lyftmodul

  1. Möjliggör ännu snabbare lyft och förflyttningar

  2. Mycket hög lyftkapacitet för upp till 400 kg

  3. Man kan även lägga till Care Lift Management-moduler

Beskrivning

Professionell taklyft – för effektiva lyft och förflyttningar

GH3+ är en snabbare, robustare och kraftfullare version av vår standardlyftmodul GH3. Motorn är utformad så att den kan användas i nästan alla professionella vårdinrättningar, och med en lyftkapacitet för upp till 400 kg på ett enda lyftband är den idealisk vid vård av tunga personer.

Taklyften GH3+ kan utrustas med en eller flera moduler från Guldmanns Care Lift Management-system (CLM), som underlättar en daglig användning av taklyftsystemet och gör det effektivare. Man kan använda dessa CLM-moduler för övervakning, för att förbättra procedurerna för säker patienthantering och för att optimera resursplanering.

Följande moduler kan väljas under GH3+ Care Lift Management-systemet:

  • CLM (kabelansluten version): För insamling och registrering av data angående antalet aktiveringar och tider. En del av denna information kan ses direkt i manöverdosans displaypanel, medan mer detaljerade data kan hämtas till en dator.
  • CLM-system – Online (WiFi + CLM Viewer): För insamling av data om användningen av taklyftar som är installerade på platsen. Data överförs sedan automatiskt via WiFi. Databehandling och visning i CLM Viewer, med dagliga uppdateringar av alla data. En del av informationen visas även på manöverdosans displaypanel.
  • Trainer Module: Integrerad dynamisk viktavlastning på upp till 100 kg Ger möjlighet till att förbättra patientens mobilitet och fysiska funktion genom säkra och assisterade rehabiliteringsövningar. 
  • Vågmodul: Integrerad vågmodul där vikten visas på manöverdosan. Den uppmätta vikten registreras och sparas när man använder vågmodulen tillsammans med CLM Online.
  • Servicemodul: Visar när det är dags att utföra nästa servicekontroll på en specifik lyftmodul. Om man använder servicemodulen tillsammans med CLM Online, visar CLM Viewer den tid som återstår till nästa servicekontroll och indikerar om några moduler redan har överskridit tidsfristen.

Lyftmodulen GH3+ finns i modeller med lyftkapaciteten 200, 250, 275, 300, 350,375 och 400 kg. GH3+ kan utrustas med en körmotor för horisontell rörelse i skenan. Lyftmodulen drivs antingen med en manöverdosa eller en infraröd (IR) manöverdosa.

Alla dessa alternativ gör lyftmodulen GH3+ till den mest kostnadseffektiva taklyftlösningen för professionella vårdinrättningar.

Tilläggsprodukter för GH3+ taklyft:

GH3 Sealing kit, tre silikonskydd som förseglar öppningarna överst på taklyften där transportvagnen fästs och två stora o-ringar för att försegla spåret längs med sidoskyddet till GH3-lyften. I miljöer där det krävs en hög hygienstandard runt taklyften, t.ex. i en operationssal, finns ett förseglingskit för GH3, vilket skyddar den mot smuts och partiklar utifrån.

Smart Guard, ett plastskydd som täcker lyftbandet för att skydda det från att kontamineras, är särskilt lämpligt för operationssalar eller andra situationer där höga hygienstandarder krävs.

Smart Reach, ett plastskydd för nödsnöret som gör att du kan återställa nödstoppsknappen när lyften är utom räckhåll. Smart Reach är mycket lätt att fästa på nödsnöret.

Red dot – designpris
Priset gavs med följande omdömen från domarpanelen:

"Med GH3 har utvecklarna lyckas skapa ett taklyftystem som harmoniskt smälter in i omgivningen utan att se ut som en teknisk produkt. GH3 har en enkel och elegant design som uttrycker högt värde och funktionallitet. Utveklad för månsidighet och olika arbetsprocesser. GH3 kan användas i alla lyft och förflyttnings situationer och innehåller fördelar som automatisk uppladdning av batterier, lätt förflyttad och inovativ manöverdosa."

Läs mer Läs mindre

Kontakta oss för mer information