Bariatriskt taklyftsystem - GH3 Twin

GH3 Twin Lyftmodul

  1. Robust lyftmodul

  2. Lyftkapacitet för upp till 500 kg

  3. Kraftig och användarvänlig

Beskrivning

Professionell taklyft – för lyft och flytt av tunga personer

Taklyften GH3 Twin består av två GH3-lyftmoduler och använder två lyftband. Motorn är utformad för att lyfta och flytta tunga personer. Den är även idealisk för horisontella lyft med Guldmanns planlyftar.

En GH-anslutningsbygel används för att fästa lyftbygeln, som vanligtvis är en GH X-bygel, för att hålla de två lyftbanden så att banden lyfter parallellt. Man styr de två lyftmodulerna med en manöverdosa.

När du arbetar med en GH-planlyft kan du styra de båda lyftbanden oberoende av varandra för att justera patientens horisontella läge.

Taklyften är enkel att använda och gör lyft och förflyttningar både säkra, enkla och bekväma för både användare och vårdpersonal.

GH Twin har en lyftkapacitet för upp till 500 kg.

Red dot – designpris
Priset gavs med följande omdömen från domarpanelen:

"Med GH3 har utvecklarna lyckas skapa ett taklyftystem som harmoniskt smälter in i omgivningen utan att se ut som en teknisk produkt. GH3 har en enkel och elegant design som uttrycker högt värde och funktionallitet. Utveklad för månsidighet och olika arbetsprocesser. GH3 kan användas i alla lyft och förflyttnings situationer och innehåller fördelar som automatisk uppladdning av batterier, lätt förflyttad och inovativ manöverdosa."

 

Läs mer Läs mindre
Bariatric Care Solutions

Bariatric Care Solutions

Kontakta oss för mer information