category-ceiling-hoist-systems

Taklyftsystem

En taklyft förbättra arbetsmiljön

Ett takmonterat lyftsystem är ofta den bästa och effektivaste lösningen när man ska lyfta och flytta människor. När lyftanordningarna monteras i taket frigörs golvyta, vilket underlättar förflyttningar och ger större rörelseutrymme.

En taklyft sparar både tid och resurser, eftersom du alltid har allt du behöver för lyft och förflyttningar nära till hands.
Det är ett väldokumenterat faktum att taklyftsystem minskar belastning, överbelastning och skador. Det här betyder i sin tur färre sjukskrivningar och nöjdare vårdgivare.
Guldmanns lyftmoduler, med kapacitet för 175–500 kg, är utformade för tunga lyft.

Modulerna är enkla att använda och ger exceptionell rörelsefrihet. I de flesta fall innebär det att en ensam vårdgivare kan utföra dagliga lyft och förflyttningar utan hjälp, vilket frigör mer tid för omsorg om den enskilda användaren.

Effektivitet

Alltid klar för användning

Bekvämlighet

Förflyttar sig enkelt och tyst med
mjuka och gradvisa starter och stopp

Säkerhet

Enkel och intuitiv drift,
nödstopp och nödsänkning

Ergonomi

Utrymme för bra hållning,
rörelsefrihet och ergonomisk användning

Snabbare lyft 

Mer tid för omsorg

Links

 • Guldmann produktkatalog

  Produkter och tillbehör.

 • Vetenskaplig dokumentation

 • Taklyft evolution

 • EU-Försäkran om överensstämmelse - Taklyft

 • EU-Försäkran om överensstämmelse - Skenkomponenter

 • EU-Försäkran om överensstämmelse - Fristående skensystem

Effektiv och omtänksam lyft med taklyft

En taklyft från Guldmann är en fristående del i ett komplett sortiment av lyfttillbehör som omfattar skenor, lyftmoduler, selar och lyfttillbehör –alla utformade så att de är kompatibla med varandra.

Alla lyftanordningar kan kombineras på många olika sätt, vilket gör det möjligt att uppfylla nästan alla typer av krav i alla typer av byggnader, inklusive i privatbostäder, på äldreboenden och institutioner samt på sjukhus. Systemet är modulärt och kan konfigureras på många olika sätt för att passa specifika behov och platser.

Identifiera behovet av en taklyft: 

 • Hur många lyft behövs varje dag?
 • Hur lång tid tar varje lyft?
 • Hur många vårdare behövs?
 • Måste lyftmodulen vara tillgänglig hela tiden?
 • Måste lyftmodulen vara tillgänglig i varje rum?

Berätta vad du behöver och vad du vill att ett taklyftsystem ska innehålla – för Guldmann kan leverera exakt den lösning som uppfyller dina behov.

Rumstäckande, enkelskena
– eller en kombination av båda?

Ett välutformat skensystem är en av de viktigaste faktorerna,
när du letar efter ett effektivt, stabilt och säkert system.

 

I rum där man gör många lyft är den mest lämpliga lösningen ofta ett taklyftsystem som täcker hela rummet och som består av två parallella skenor och en traversskena på vilken lyften är monterad.

Rumstäckande system

I rum där man gör många lyft är den mest lämpliga lösningen ofta ett system som täcker hela rummet och som består av två parallella skenor och en traversskena på vilken lyften är monterad.

En sådan installation erbjuder fullständig rörelsefrihet och stor flexibilitet i själva lyftsituationen, och rummet kan utformas exakt som du önskar.

Ett taklyftsystem med enkelskena är idealiskt när man behöver flytta människor över längre avstånd och där det inte finns samma krav på flexibilitet, exempelvis i korridorer, på ridskolor eller i simbassänger.

Enkelskensystem

Ett system med enkelskena är idealiskt när man behöver flytta människor över längre avstånd och där det inte finns samma krav på flexibilitet, exempelvis i korridorer, på ridskolor eller i simbassänger.

Man kan även använda ett system med enkelskena i samma rum och i samma situationer som rumstäckande system. Notera dock att rummets utformning kan begränsas av skenans placering.

Du kan använda ett Guldmann Combi-lås för att kombinera ett system med fullständig rumstäckning med ett enkelskensystem i angränsande utrymmen.

Kombinationssystem
- Två system kombinerade med Combi-lås

Du kan använda ett Guldmann Combi-lås för att kombinera ett system med fullständig rumstäckning med ett enkelskensystem i angränsande utrymmen. Ett säkerhetslås placeras på traversskenan i det rumstäckande systemet för att förhindra att lyftenheten hoppar ur skensystemet.

Man placerar också ett Combi-lås på skenan som går från enkelspåret. Detta låser traversskenan till enkelskenan och frigör samtidigt säkerhetslåset. Lyften kan sedan enkelt gå från ett system till ett annat.

Kontakta oss för mer information