V. Guldmann A/S grundades 1980 av Viggo Guldmann

Företagsprofil

Guldmann har sitt huvudsäte i staden Aarhus i Danmark. Vi arbetar med utveckling, tillverkning och försäljning av omsorgsteknik för personer med nedsatt förmåga samt arbetsredskap för dem som hjälper och vårdar dem.

Företaget – formellt V. Guldmann A/S – grundades 1980 av Viggo Guldmann.

Våra kunder finns över hela världen, och de betjänas av våra försäljnings- och servicekontor i Danmark, Frankrike, Tyskland, Italien, Sverige, Norge, Storbritannien och USA och via vårt stora nätverk av Guldmann-distributörer som täcker in ett område från Island i norr till Australien i söder.

V. Guldmann A / S är både ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015 certifierad.

Vision, uppdrag och värderingar
Guldmann är ett resultatinriktat företag med exceptionell arbetsmiljö, där vi ständigt anstränger oss för att följa företagets värderingar.

En viktig orsak till Guldmanns framgångar och vår konsekventa och långsiktiga tillväxt är att vi alltid hållit oss till våra grundläggande värderingar. När vi går framtiden till mötes måste dessa värderingar fortsätta att återspegla vår grundläggande inställning till världen runt omkring oss, och det innefattar våra affärspartners, kunder och kollegor.

Guldmanns värderingar – FACT of life …

ISO 9001
 • Flexibilitet

  Vi vet att det som är rätt idag kan vara fel imorgon. Vi har inget patent på sanningen – och agerar därefter.

 • Ambition

  Vi sätter upp ambitiösa, gemensamma mål – och strävar efter kontinuerlig förbättring.

 • Competence

  Vi vet vad vi talar om. Tillsammans blir varje medarbetares individuella kompetens och kunskap vår samlade styrka.

 • Trovärdighet

  Vi ser till så att människor litar på oss genom att lita på varandra.

CSR Rapport

Två varumärken

Guldmann levererar produkter och tjänster inom två huvudområden och använder två distinkta varumärken som kompletterar varandra men också har tydligt separata fokus.

Både Guldmann och Stepless är internationella varumärken, och vi tillverkar alla Guldmann-produkter – och största delen av Stepless-produkterna – i våra egna fabriker.

Guldmanns produktsortiment omfattar taklyftar, mobila lyftar, selar och lyfttillbehör.
Stepless
Guldmann är ett resultatinriktat företag med exceptionell arbetsmiljö, där vi ständigt anstränger oss för att följa företagets värderingar.

Guldmann – Tid för omsorg
Under varumärket Guldmann fokuserar vi på att förbättra arbetsrutinerna och arbetsmiljön inom hälso- och sjukvårdsbranschen, där de största utmaningarna är flytt, lyft och placering samt mobilisering och rehabilitering.

Guldmanns produktsortiment omfattar taklyftar, mobila lyftar, selar och lyfttillbehör.

Guldmanns lyft- och flyttlösningar, kombinerat med företagets tjänster som sträcker sig från projektkonsultering och personalutbildning till service och montering, bidrar till att säkerställa att resurserna i vårdsystemet utnyttjas effektivt. Det leder i sin tur till att mer tid frigörs till de egentliga vårdsysslorna.

Både användarens och terapeutens förtroende och säkerhet ökar när man använder taklyft vid rehabiliteringsövningar.
Stepless

Stepless – Tillgänglighet för alla
Vi tillhandahåller tillgänglighet under varumärket Stepless. Stepless-produkterna ger rullstolsanvändare, personer som har svårt att gå och andra som är beroende av förflyttning på hjul ett enklare och mer värdigt sätt att förflytta sig.

Produktsortimentet i Stepless innehåller ramper, standardlyftplattformar och skräddarsydda lyftplattformar.

Stepless-produkter kan installeras i eller utanför de flesta typer av byggnader, inklusive privata bostäder/lägenheter, offentliga byggnader, kyrkor, museer, butiker, hotell etc. Skräddarsydda Stepless-lyftplattformar används oftast för kulturminnesmärkta byggnader, där de måste anpassas för att passa in i befintlig bevarandevärd arkitektur och befinliga delar av byggnader som är värda att bevara.

Specialanpassad lyftplattform i Notre Dame Paris

Kontakta oss för mer information

Anmäl dig till nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev skickas ut ca 4 ggr per år och innehåller information om bla produkter, utbildningar och kundintervjuer.