Uppdatering för Guldmann Combi-lås

Vi har det stora nöjet att meddela att vi har förbättrat det befintliga Combi-låset som nu ger ett ännu bättre grepp mellan skenorna. Guldmanns Combi-lås används för att koppla samman två skensystem, t.ex. för att sammanbinda sovrum och badrum.

Uppgraderingen innebär att Combi-låset hakar i på ett mer precist sätt när skenorna kopplas samman och hamnar dessutom i ett bättre läge under pågående lyft – även om personen rör sig i selen.

Fördelar med uppdateringen:

  • Bättre grepp/”klick”
  • Enklare att använda
  • Tydlig återkoppling

En uppgraderingssats finns för befintliga Combi-låsinstallationer. Vi bedömer att det tar ungefär 20 minuter att uppgradera en befintlig installation.

Kontakta oss för mer information

Anmäl dig till nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev skickas ut två till tre gånger per år och innehåller värdefull information om nya produkter, tips om förflyttning och hantering, fallberättelser och mycket annat.