Uppdatering för Guldmann Combi-lås

Vi har det stora nöjet att meddela att vi har förbättrat det befintliga Combi-låset som nu ger ett ännu bättre grepp mellan skenorna. Guldmanns Combi-lås används för att koppla samman två skensystem, t.ex. för att sammanbinda sovrum och badrum.

Uppgraderingen innebär att Combi-låset hakar i på ett mer precist sätt när skenorna kopplas samman och hamnar dessutom i ett bättre läge under pågående lyft – även om personen rör sig i selen.

Fördelar med uppdateringen:

  • Bättre grepp/”klick”
  • Enklare att använda
  • Tydlig återkoppling

En uppgraderingssats finns för befintliga Combi-låsinstallationer. Vi bedömer att det tar ungefär 20 minuter att uppgradera en befintlig installation.

Kontakta oss för mer information