Tidig mobilisering med
Trainer Module

Det är mycket viktigt att börja mobilisera patienter så tidigt som möjligt, helst redan under sjukhusvistelsen.

Tidig mobilisering gör det möjligt för patienter att påbörja rehabiliteringen tidigare. Det underlättar tillfrisknandet efter operation, eftersom blodcirkulationen förbättras och risken för infektion och andra komplikationer minskas.

Trainer Module och Gait Trainer sele gör det möjligt att inleda rehabilitering med dynamisk viktavlastning redan i patientens rum. Dynamisk viktavlastning är idealisk för en tidig mobilisering av patienter, balansträning, olika stå- och sittövningar samt gåträning och ger både användare och vårdgivare självförtroende.

Med Trainer Module erbjuder GH3+ dynamisk avlastning av patientens kroppsvikt med upp till 100 kg. Vårdgivaren väljer den vikt som ska avlastas för patienten och Trainer Module tar hand om resten. Vårdgivaren kan således fokusera på patienten och övningens/aktivitetens kvalitet.

Kontakta oss för mer information