Size measuring tape

En säker patientförflyttning startar med rätt storlek på lyftselen, men att välja rätt storlek kan ofta vara en tidskrävande uppgift för vårdgivare.

För att möta denna utmaning har vi utgått ifrån ”Riktlinje för att välja rätt storlek på en lyftsele” från vår katalog och använt måtten och lyftselstorlekarna på ett måttband. Mätbandet är dubbelsidigt och mäter antingen bredd eller höjd.

Det nya måttbandet ”Guldmann måttband” möjliggör ett lättillgängligt och mer exakt val av lyftselestorlek. Det är avsett att underlätta valet av lyftselestorlek för vårdpersonal som arbetar med våra lyftselar varje dag.

Kontakta oss för mer information om fördelarna med att använda Guldmanns lyftselar.

Measuring Tape for choosing sling size

Behöver du hjälp med att välja rätt lyftsele?

Det är mycket viktigt att man använder rätt sele för att kunna genomföra effektiva flyttningar och för att säkerställa att det är bekvämt, värdigt och säkert för både användaren och vårdgivaren.

Lyftselens typ har en stor inverkan på kvaliteten hos den enskilda användarens rörelse.

Selguide - Det är mycket viktigt att man använder rätt sele för att kunna genomföra effektiva flyttningar och för att säkerställa att det är bekvämt, värdigt och säkert för både användaren och vårdgivaren. Lyftselens typ har en stor inverkan på kvaliteten hos den enskilda användarens rörelse.

Kontakta oss för mer information