Leveranssituation

Guldmann är specialister på optimering av patientlyftar och förflyttningsprocesser – vi ger er mer tid till omsorg. Detta blir viktigare än någonsin under vår närmaste framtid.
Vi har vidtagit alla tänkbara försiktighetsåtgärder samt är noga att följa samt leva upp till myndighetsrekommendationer och säkrat våra rutiner.

Status för den svenska marknaden är att vi hittills levererar som normalt. Det gäller alla produktkategorier samt service- och installationstjänster. Om det uppstår akuta behov så är vi även redo att hantera dem.

Vi har för närvarande valt att skjuta upp alla planerbara besiktningar och underhåll av patientlyftsystem. Många av systemen är monterade hos brukare och anhöriga som befinner sig inom riskgrupper i hemmiljö eller olika vårdboenden och kliniker samtidigt som våra tekniker besöker många platser under en dag.

Vi har egna rutiner samt följer alla lokala föreskrifter för att begränsa smittspridning men värderar att risken för att bära smitta från en plats till annan under dessa arbetsuppgifter vara hög och genomför därför denna säkerhetsåtgärd.

Kontakta oss om ni har ytterligare frågor eller önskar att vi planerar in besiktning och underhåll för ert system.

Kontakta oss för mer information