Guldmann uppfyller kraven i MDR

Från och med 26 maj uppfyller Guldmann kraven i den Medicintekniska produktförordningen MDR 2017/745 (April 5 2017).

Kontakta gärna oss om ni önskar mer information om MDR samt hur våra produkter och systemlösningar möter förordningens krav.

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information