Ett bra tips:

Utmana gränser på ett säkert sätt med rehabilitering

Under en rehabiliteringsprocess är det främsta målet att personen ska kunna återvända till sin vanliga funktionalitet och förmåga.

Patienten uppnår förbättring genom övningar och med hjälp från rehab-teamet som ger nya rörelseutmaningar för hen att fokusera på.

Integrera Guldmanns Trainer Module med taklyft och kombinera med positionslåset för att utöva övningar och aktiviteter med patient och terapeut på ett säkert sätt.

Terapeuten behöver inte bära hela stödvikten och undviker därmed negativ tyngdexponering, samtidigt som patienten känner sig trygg i att balansen kan kontrolleras även om man gör ett snedsteg. Balans är en komplex men nödvändig del av den funktionalitet som patienterna behöver för att sitta och stå. Terapeuten kan också ställa in exakt antal kg som patienten skall avlasta.

Se hur Trainer Module och positionslåset kan föra patienten framåt i utvecklingen och utmana hen att förbättra sin balans på ett säkert sätt när de används tillsammans.

Kontakta oss för mer information