Ett bra tips:

Underlätta arbetet vid hygienomvårdnad

Intimhygien för brukare eller patienter kan innebära frekventa vändningar och lyft, och kräver mycket manuell hantering. Ofta lyft av patienters ben och/eller armar. Att lyfta och/eller hålla patientens ben uppe statiskt är fysiskt krävande eftersom benet utgör ungefär 16 % av hela kroppsvikten. Det innebär att en person som väger 100 kg har ett ben med en vikt på 16 kg.

Med Guldmanns Twin Turner, lyftsele för ben eller Multi Support-sele minskar du den fysiska belastningen för vårdpersonal vid sådana vårdlyft. Dessutom är det mycket skonsammare för brukare/patienten.

Twin Turner-selen underlättar vårdarbetet när patienten måste vändas och placeras i sidoläge, och Guldmanns lyftsele för ben eller Multi Support-sele ger nödvändigt stöd vid lyft av patientens ben så att vårdgivaren slipper lyfta manuellt och kan utföra omvårdnaden på ett skonsamme sätt för alla parter.

Se mer i detta videoklipp: 

Kontakta oss för mer information

Anmäl dig till nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev skickas ut två till tre gånger per år och innehåller värdefull information om nya produkter, tips om förflyttning och hantering, fallberättelser och mycket annat.