Ett bra tips:

Underlätta arbetet vid hygienomvårdnad

Intimhygien för brukare eller patienter kan innebära frekventa vändningar och lyft, och kräver mycket manuell hantering. Ofta lyft av patienters ben och/eller armar. Att lyfta och/eller hålla patientens ben uppe statiskt är fysiskt krävande eftersom benet utgör ungefär 16 % av hela kroppsvikten. Det innebär att en person som väger 100 kg har ett ben med en vikt på 16 kg.

Med Guldmanns Twin Turner, lyftsele för ben eller Multi Support-sele minskar du den fysiska belastningen för vårdpersonal vid sådana vårdlyft. Dessutom är det mycket skonsammare för brukare/patienten.

Twin Turner-selen underlättar vårdarbetet när patienten måste vändas och placeras i sidoläge, och Guldmanns lyftsele för ben eller Multi Support-sele ger nödvändigt stöd vid lyft av patientens ben så att vårdgivaren slipper lyfta manuellt och kan utföra omvårdnaden på ett skonsamme sätt för alla parter.

Se mer i detta videoklipp: 

Kontakta oss för mer information