Ett bra tips:

Underlätta arbetet med att ge patienten bäcken och vid personlig hygien

Det kan vara både tungt och svårt att lyfta en extremitet i samband med hygienvård.

Ett ben väger 16 % av kroppsvikten och en arm väger 5 % av kroppsvikten.

Att hålla i en arm eller ett ben när man till exempel tvättar en patient i sängen är en belastning för vårdgivaren. Genom att använda Guldmann Multi Support-selen blir dessa uppgifter lättare.

Att ge bäcken till en patient i sängen kan också vara en tung och besvärlig arbetsuppgift, men genom att använda flera olika selar – en Multi Support-sele och två benselar – elimineras belastningen eftersom taklyften övertar det tunga arbetet.

Kontakta oss för mer information