Ett bra tips:

Träning med Active Trainer 

Förutom att träna brukarens gångfunktion kan Active Trainer också användas för rehabiliteringsövningar.

Active Trainer är fysioterapeutens / arbetsterapeutens säkerhet när brukaren ska träna på att ställa sig upp från sittande position på sängkanten. Den kan också användas för olika övningar vid sängens fotände.

Fysioterapeuten/arbetsterapeuten har fria händer att stimulera brukaren vid rätt positioner under övningarna så att brukaren får ut så mycket som möjligt av träningen. Med hjälp av lyften kan fysioterapeuten/arbetsterapeuten också variera övningarnas svårighetsgrad. Om brukaren blir trött kan man öka stödet från selen och lyften, och brukaren kan få hjälp tillbaka till sängen eller rullstolen.

Active Trainer skapar också ökad säkerhet och trygghet för brukaren under träningen.

Kontakta oss för mer information