Ett bra tips:

Se till att låga förflyttningar kan göras lätt och säkert

När brukaren ska flyttas på låg höjd, till exempel från säng till rullstol och tillbaka, innebär det påfrestningar för vårdgivaren eftersom uppgiften kräver olämpliga och riskabla arbetsställningar.

Det kan också vara svårt att stödja och hjälpa brukaren vid rätt tidpunkt.

Med hjälp av Guldmann Basic Low-selen kan belastningen på vårdgivaren avlägsnas. Man kan därmed ägna sig åt att stimulera och vägleda brukaren i stället för att bara hantera brukaren.

Selen ökar kvaliteten på förflyttningen och engagerar brukaren aktivt i uppgiften. Brukaren känner sig också tryggare i sin förflyttning.

Kontakta oss för mer information