Ett bra tips:

Säker vändning av patienten på operationsbordet

När en intuberad patient manuellt ska vändas och placeras liggande på mage på operationsbordet innebär detta ett tungt och riskfyllt lyft.

En sådan förflyttning kräver att man är uppmärksam på många faktorer.

Patienten är bedövad och kan därför inte själv medverka aktivt. Dessutom finns ett antal anslutna slangar som man måste vara försiktig med. Därutöver finns risk för att patientens hud drabbas av sjuvskador.
En narkossjuksköterska ska styra patientens huvud och se till att utrustningen stannar på plats.

En manuell förflyttning kräver därför ofta 4–6 personer som samarbetar väl.

När i stället en taklyft och positioneringssele används vid operationsbordet ökar säkerheten för både patient och vårdpersonal – en extra fördel är att personalens tid kan utnyttjas mer effektivt.

Resurser frigörs till andra uppgifter eftersom det räcker med tre personer för att utföra vändningen.

Turning patient to prone position (face down)

Kontakta oss för mer information

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen

Cookie Policy