Ett bra tips:

Hjälp med lyft av överkroppen

I samband med förflyttningar och olika omvårdnadsuppgifter kan man bli tvungen att lyfta den sängliggande patientens överkropp.

Det kan vara att du ska:

  • Placera en röntgenkassett under patienten
  • Tvätta håret i sängen
  • Flytta högre upp i sängen

Den fysiskt svaga patienten kan ha svårigheter att lyfta överkroppen och är därför i behov av hjälp.

I en sådan situation kan du med fördel använda taklyft och Guldmann Multi Support-selen.

Kontakta oss för mer information