Ett bra tips:

Gör sängen till en träningsplats med taklyften 

En sjukhusvistelse innebär ofta att man ligger i sängen många timmar varje dag. Fysisk inaktivitet och immobilitet innebär avsevärda konsekvenser för sängliggande patienter.

Det handlar om minskad muskelstyrka, nedsatt kondition, ökad risk för liggsår, ventrombos och blodproppar för att bara nämna några av de följder som kan uppstå. Äldre patienter riskerar också att drabbas av försämrad balans.

Äldre patienter riskerar i hög grad att få nedsatt funktionsnivå på grund av fysisk inaktivitet i samband med sjukhusvistelse, något som leder till försämrad livskvalitet och risk för förnyad inläggning.

Att upprätthålla patientens funktionsnivå reducerar riskerna avsevärt och är dessutom till fördel för personalen eftersom patienten blir mer självständig (mindre vårdkrävande).

Men hur kan man aktivera och träna inlagda, svaga och sängliggande patienter?
Landets sjukhus saknar både redskap och lösningar, i synnerhet under de perioder då det inte finns någon fysioterapeut på plats.

Genom att kombinera två välbekanta produkter, en taklyft och ett träningsband, kan Guldmanns nya GH Positionslås nu bidra till att skapa ett litet minigym i patientrummet.

Beroende på vilket träningsband man väljer går det att träna styrka och uthållighet i både över- och underkropp.

Bandet kan också användas som stöd vid träning i sängen, t.ex. bäckenlyft eller magövningar.

Positionslås - Övningar

Rehabilitation exercise - Positioning lock exercises

Kontakta oss för mer information