Ett bra tips:

Från sängkant till placering i sängen 

Alla som arbetar inom vårdsektorn känner igen sig i en situation där en patient har problem med att ta sig från sittande på sängkanten tillbaka till liggande i sängen.

Den här förflyttningen blir ansträngande när patienten har behov av fysisk hjälp för att få upp benen i sängen.

Då kan du med fördel använda Guldmann Multi Support-selen tillsammans med taklyften.

Patienten ska själv kunna kontrollera överkroppen, eventuellt med stöd av sänggrind eller sängband, medan du utnyttjar lyften för att bära upp benens vikt.

På det här viset kan du som hjälpare/vårdare koncentrera dig helt och hållet på att hjälpa patienten.

Multisupportsele selinstruktion – Så använder du Multisupportselen till att lyfta upp brukarens ben i säng.

Multisupportsele selinstruktion – Så använder du Multisupportselen till att lyfta upp brukarens ben i säng.

Kontakta oss för mer information