Ett bra tips:

Förflyttning från sittande till stående

En mycket viktig del av mobiliseringen efter en sjukdom, behandling eller en längre tids sängliggande är övergången från sittande till stående ställning.

Att förbättra denna funktionella rörelse kan vara svårt för patienten, och det innebär en stor fysisk belastning på personalen om inga hjälpmedel finns att tillgå.
Med användning av Positionslåset, elastiska band och selen Multi-support från Guldmann kan du hjälpa och stödja aktivering och träning av denna grundläggande rörelse som förbättrar patientens självständighet.

Positionslåset garanterar att taklyften drar upp patienten i det naturliga rörelsemönstret medan det elastiska bandet och Multi-support ger aktivt stöd för rörelsen från sittande till stående.

Se hur det fungerar i videoklippet nedan.

För rehabilitering av sängbundna patienter

Positioning lock - Sit to stand

Kontakta oss för mer information