Ett bra tips:

Att underlätta arbetet vid sängen med positioneringssele 

I samband med omvårdnaden av en sängliggande patient måste personalen flytta och vända patienten upprepade gånger varje dag.

Manuell förflyttning kräver god arbetsteknik och mycket personal.

En taklyft kombinerad med en positioneringssele kan minska påfrestningarna på personalen avsevärt, samtidigt som patienten kan känna sig tryggare under förflyttningen.

Positioneringsselen kan lämnas kvar under patienten.

Ofta räcker det med en eller två personal vid dessa förflyttningar med denna kombination av produkter.

Selen kan också användas när vårdtagaren eller patienten ska läggas på sidan, ändra ställning i sängen, vid lyft av huvud och kropp till halvsittande ställning, ryggliggande förflyttningar i sängen eller överflyttning till annan yta, till exempel säng eller bår.

Selen kan användas tillsammans med våra vanliga lyftbyglar eller våra X-byglar.

Kontakta oss för mer information