Ett bra tips:

Aplicering av och
lyft med lyftsele

När en patient förflyttas med hjälp av en lyft och därmed lyftsele är det viktigt att detta utförs med största bekvämlighet och säkerhet för patienten. Det är samtidigt viktigt att patienten inte utsätts för risker som till exempel skjuvning mot huden.

Det kan i vissa fall vara svårt att placera bendelarna under patientens lår. Placera då ett enkelt eller dubbelt glidlakan mellan patientens lår och underlaget. Dra sedan fram bendelarna och placera dem på plats mellan underlaget och det enkla glidlakanet eller mellan det dubbla glidlakanet.

Vid lyft av en patient ur sängen är det en god idé att justera sängen så att patienten hamnar i sittande ställning innan lyftet. På så sätt blir lyftet mer bekvämt för patienten, och detsamma gäller när patienten förflyttas tillbaka till sängen. Placera då patienten med sängen inställd i hög sittande ställning, och justera sedan sängryggens höjd när lyftet är utfört.

Kontakta oss för mer information