Ett bra tips:

Användning av Twin Turner för terapi och rehabilitering 

Terapeutisk användning av Twin Turner ger terapeuten möjlighet att välja en individuellt anpassad startposition för en patient som måste träna på att återfå förmågan att vända sig i sängen. En anpassad startposition medger upprepad träning av rullningsrörelsen och svårighetsgraden kan stegras när terapeuten bestämmer genom att startpositionen modifieras och patienten sedan får avsluta rörelsen själv.

Rullningsrörelser och förmågan att vända sig i sängen är mycket betydelsefulla. Att kunna vända sig på sidan är ett nödvändigt steg för att kunna flytta sig upp till sittande position. En patient som kan vända sig i sängen behöver mindre hjälp för att sköta sin hygien själv. Ju bättre patientens rörlighet i sängen är och ju mer självständigt han eller hon kan vända sig, desto mindre fysisk hjälp krävs det från personalens sida.

Som visas i videon nedan kan Twin Turner användas för att träna vissa aspekter av vändnings- och rullningsrörelsen, tills patienterna klarar att göra hela vändningen själva.

Twin Turning-sele – för att vända en person i sidoläge

Twin Turner - Training

Kontakta oss för mer information