Ett bra tips:

Användning av elastiskt
band vid bäckenlyft

Långvarigt sängliggande (t.ex. vid sjukhusvård eller långvarig sjukdom) kan ha betydande konsekvenser för vårdtagaren, som sämre allmäntillstånd samt en ökning av risken för trycksår, ventrombos och blodproppar.

Det sker även en försämring av muskelstyrkan, vilket leder till nedsatt funktionsförmåga i synnerhet hos äldre vårdtagare.

Detta i sin tur leder till försämrad livskvalitet och risk för återinläggning på sjukhus.

Genom att bibehålla vårdtagarens/brukarens funktionsförmåga kan de olika riskerna vid sängliggande minskas, och samtidigt minskas även bördan för vårdgivare eftersom vårdtagaren/brukaren blir mer självständig (vårdtyngden minskas).

Bäckenlyft träning
Träning av bäckenlyft under tiden vårdtagaren ligger i sängen är viktigt eftersom det är musklerna på kroppens baksida (ända och lår) som gör det möjligt för vårdtagare att lyfta kroppen från madrassen så att de aktivt kan medverka till förflyttning i sängen, vårduppgifter och påklädnad.

Detta minskar avsevärt vårdgivarens börda i det vardagliga arbetet.

Styrkan i dessa muskler måste även bibehållas så att den sängliggande vårdtagaren senare själv kan gå upp ur sängen och ställa sig upp från sittande position.

Bäckenlyft utan hjälp
När terapeut/vårdgivare stöder vårdtagarens bäckenlyft utan hjälpmedel utövas avsevärt tryck på ländrygg och axlar eftersom arbetet sker med böjd och vriden rygg.

Bäckenlyft med elastiskt band
Genom att använda Multi Support-selen med det svarta elastiska bandet, de blå anslutningsbanden samt karbinhaken från träningspaketet kan man utföra bäckenlyft med hjälp av taklyften.

På så sätt utsätts terapeut/vårdgivare för mindre påfrestning och kan använda båda händerna för att underlätta aktiviteten och se till att lyftet sker på ett korrekt sätt varje gång.

Det blå elastiska bandet används för barn eller vårdtagare med låg vikt.

Ytterligare två fördelar
Genom att använda denna uppsättning kan vårdtagare/brukare själva träna tills de, och inte vårdgivaren, blir trötta.

När taklyften används som stöd kan övningen utföras utan avbrott eftersom terapeuten/vårdgivaren kan förflytta lyftbygeln upp/ner för att ge mer/mindre hjälp, beroende på vårdtagarens tillstånd.

Mer om

  • Positionslås

    Med hjälp av låset kan du låsa lyftmodulen och/eller traversskenan i en specifik position i det rumstäckande skensystemet.

  • Träningspaket

    Man kan installera träningshjälpmedel i patientens rum genom att sätta ihop taklyften och de elastiska träningsbanden.

Tips & Tricks

Få användbara tips för dina säkra patienthanteringsprocedurer.

 

Kontakta oss för mer information