Ett bra tips:

Använda lyftselar vid behandling eller undersökning av patienter

Inom vårdsektorn utsätts personalen för många lyft i samband med undersökning och behandling av patienter. Lyft i samband med behandling är ofta en nödvändig del av vårdarbetet och kan utföras flera gånger om dagen av samma vårdgivare.

Med lyftselen för ben eller Multi Support-selen från Guldmann minskas den fysiska belastningen för vårdgivaren samtidigt som patienten hanteras med optimal säkerhet. Ett exempel på detta är lyft för behandling/omläggning av sår på patientens häl.

Ett annat eksempel är lindning av fot/ben omläggning.

Lyftselen för ben och Multi Support-selen kan även vara till hjälp vid röntgning av patientens lungor, till exempel vid placering av röntgenkasetten under patientens rygg. Placera lyftselen för ben eller Multi Support-selen under axlarna och låt taklyften göra jobbet.

Kontakta oss för mer information