Ett bra tips:

Använda lyftselar vid behandling eller undersökning av patienter

Inom vårdsektorn utsätts personalen för många lyft i samband med undersökning och behandling av patienter. Lyft i samband med behandling är ofta en nödvändig del av vårdarbetet och kan utföras flera gånger om dagen av samma vårdgivare.

Med lyftselen för ben eller Multi Support-selen från Guldmann minskas den fysiska belastningen för vårdgivaren samtidigt som patienten hanteras med optimal säkerhet. Ett exempel på detta är lyft för behandling/omläggning av sår på patientens häl.

Ett annat eksempel är lindning av fot/ben omläggning.

Lyftselen för ben och Multi Support-selen kan även vara till hjälp vid röntgning av patientens lungor, till exempel vid placering av röntgenkasetten under patientens rygg. Placera lyftselen för ben eller Multi Support-selen under axlarna och låt taklyften göra jobbet.

Kontakta oss för mer information

Anmäl dig till nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev skickas ut två till tre gånger per år och innehåller värdefull information om nya produkter, tips om förflyttning och hantering, fallberättelser och mycket annat.