En väldigt smart seletikett

Förberedda för en bättre spårningsteknologi

Alla Guldmanns lyftselar (gäller inte engångsmaterial) har nu utan extra kostnad en smart tag för att kunna införliva RFID spårningsteknologi. I selens tag finns information som inkluderar ett unikt id-nummer samt tillverkningsdatum.

Till skillnad från tryckta streckkoder, blir inte RFID taggar bleknade eller svåra att läsa, oavsett hur många gånger de tvättas. Beroende av vilken läsare som används, kan informationen läsas utanför närområdet. För att läsa en streckkod behöver man en scanner.

De RFID taggar som sitter i Guldmanns selar är s.k. passiva och kan läsas av de flesta RFID-teknologierna på marknaden.

För att hjälpa dig efterleva standarden
RFID teknologin hjälper dig att efterleva den nya ISO 10535 standarden som säger att alla patient selar skall inspekteras och godkännas var 6:e månad och en logg skall finnas för varje individuell patientsele.

Kontakta oss för mer information