Ett bra tips:

Upp och i rörelse

Att ställa sig upp på benen är något som många av oss tar för givet. Ändå är det en svår och fysiskt ansträngande handling där det krävs en kombination av tillräcklig muskelstyrka, balans, koordination och motorik. Våra kroppar måste styra hela kroppsvikten och, trots gravitationen, kunna ändra position från sittande till upprätt stående och balansera på enbart fötterna. När en person får försämrad muskelstyrka, balans eller koordination begränsas förmågan att stå upp, flytta till en stol, gå på toaletten, klä sig eller gå etc.

Målet är att i största möjliga utsträckning kunna resa sig själv upp.
När Trainer Module och positionslåset används blir det så mycket enklare att hjälpa patienten att resa sig upp och stå. Tillsammans ger produkterna patienten möjlighet att använda den kraft de själva har. Trainer Module lyfter resten av vikten medan positionslåset ser till att rörelsen görs på bästa sätt. Genom att efterlikna detta för patienten naturliga rörelsemönster känns det också bekvämare och muskelminnet kan väckas till liv.

Kontakta oss för mer information