Ett bra tips:

Träna på trappsteg

Vi stöter alla på trottoarkanter, trappsteg och ojämna underlag när vi rör oss i hemmet och utomhus.

Att inte på ett säkert sätt --- kunna klara av dessa utmaningar är ofta ett stort hinder för en person som är på väg hem eller ska klara av sin vardag ute i samhället. För att bli självständig och klara av trappor och ojämna ytor krävs träning i både fysisk och mental styrka.

När Trainer Module används kan man repetera övningar på trappor och ojämna ytor ofta och på ett för både patient och personal säkert sätt. En vårdgivare kan koncentrera sig på aktivitetens utförande och kvalitet.

Kontakta oss för mer information