Ett bra tips:

Svårt att ta sig ur sängen?

Att ha svårt att stiga upp ur sängen på morgonen är något vi alla kan relatera till. Men visste du att ju längre tid du ligger i sängen desto mer minskar din muskelmassa och muskelstyrka?

När patienter tillfrisknar från en sjukdom, olycka eller operation tillbringar de mycket tid i sängen. Under längre sängvila minskar muskelstyrkan med upp till 4 % varje dag. Dessutom har sängvila en negativ inverkan på hjärna, lungor, hud och andra kroppsfunktioner. Därför är det viktigt att vara i rörelse så mycket som möjligt och så ofta som möjligt och att ta sig upp ur sängen.
När Trainer Module används kan man ställa in önskad vikt för att ge precis så mycket hjälp till patienten som behövs för att hen aktivt ska kunna delta i rörelser som kan göras i sängen eller sittandes på sängkanten.

På så sätt kan vårdgivaren hjälpa patienten att sitta upp på ett bra sätt och låta patienten fysiskt känna att hen lyckades. Att kunna röra sig själv i sängen är ett första men livsviktigt steg mot att bli utskriven och uppnå full fysisk självständighet. Framsteg i rörelseförmågan kan leda till att man kan stå, gå och förflytta sig mellan saker med mera.

Kontakta oss för mer information